Kruimelpad

Extra brandstof voor Europese autobouwers - 09/11/2012

Autokoplamp © iStock/Olaru Radian-Alexandru

De EU komt met voorstellen om de Europese autobouwers concurrender te maken door investeringen in innovatie, minder bureaucratie, bij- en omscholing en betere toegang tot de wereldmarkt.

Een gezonde autosector is van vitaal belang voor de welvaart in Europa. Zo'n 12 miljoen mensen zijn direct of indirect voor hun levensonderhoud van de sector afhankelijk.

Maar door de wereldwijde recessie staan de autobouwers zwaar onder druk. De vraag daalt en de concurrentie neemt toe, waardoor Europese bedrijven in de EU en daarbuiten in de problemen komen. Ook moeten de autobouwers inspelen op de groeiende vraag naar energiezuinigere en veiligere auto's.

Dit soort uitdagingen maken kwaliteit en innovatie belangrijker dan ooit. Om bedrijven bij de omschakeling te helpen, stelt de Commissie een nieuwe aanpak voor:

  • investeren in technologie die minder broeikasgassen, verontreiniging en lawaai oplevert, door doelgerichte subsidies van de EU, leningen van de Europese Investeringsbank DeutschEnglishfrançais en stroomlijning van de financiële stimulansen in diverse landen
  • zorgen voor een levensvatbare markt voor auto's op alternatieve brandstof (elektriciteit, waterstof en aardgas), door uitbreiding van de infrastructuur en standaardisering van de oplaadapparatuur in de EU
  • geavanceerde maatregelen voor verkeersveiligheid, zoals intelligente vervoerssystemen English (boordcomputers, sensoren, digitale diensten, communicatiesystemen enz.)
  • bestrijding van bureaucratie en oneerlijke handelspraktijken in de EU
  • hulp voor bedrijven om markten buiten de EU te veroveren door eerlijke, evenwichtige handelsakkoorden en meer reclame, vooral op opkomende markten
  • internationale afspraken over gemeenschappelijke normen en veiligheidsvoorschriften voor elektrische voertuigen en accu's
  • meer opleiding en anticipering op de toekomstige behoeften van de sector
  • een efficiëntere inzet van Europese en nationale subsidies voor onderzoek en innovatie

Het plan is gebaseerd op de EU-missie voor een nieuwe industriële revolutie English , die voorrang geeft aan strategische sectoren zoals luchtvaart, techniek, ruimtevaart, chemie en farmaceutica.

Die strategie moet de dalende trend in de industrie omkeren en haar aandeel in het bruto binnenlands product van zo'n 16% verhogen tot 20% tegen 2020. Momenteel is de industrie goed voor zo'n 80% van de export van de EU.

EU-steun voor autobouwers

EU-verslag over de autosector English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links