Navigācijas ceļš

Eiropas automobiļu rūpniecība uzņem apgriezienus - 09/11/2012

Automašīnas priekšējais lukturis © iStock/Olaru Radian-Alexandru

Priekšlikumi, kā uzlabot ES autobūves nozares konkurētspēju, ieguldot inovatīvos risinājumos, izskaužot administratīvos šķēršļus, uzlabojot iemaņas un atvieglojot piekļuvi citu kontinentu tirgiem.

Vitāla automobiļu rūpniecība ir ārkārtīgi svarīga Eiropas labklājībai. No šīs nozares tiešā vai netiešā veidā ir atkarīga apmēram 12 miljonu cilvēku iztika.

Taču autoražotājus ir smagi skārusi pasaules ekonomikas lejupslīde. Pieprasījums samazinās, bet konkurence pieaug. Tāpēc ES autobūves uzņēmumiem gan iekšējā, gan ārējā tirgū nākas saskarties ar problēmām. Ražotājiem arī jāsedz arvien lielākais pieprasījums pēc energotaupīgākiem un drošākiem spēkratiem.

Lai tiktu galā ar šīm grūtībām, uzņēmumiem vairāk jāpievēršas kvalitātei un inovācijai. Komisija ierosina pasākumu kopumu, lai palīdzētu pārveides procesā. Piemēram, paredzēts:

  • ieguldīt līdzekļus tehnoloģijā, kas samazinās siltumnīcefekta gāzu izplūdi, piesārņojumu un troksni. Tas notiks, mērķtiecīgi ievirzot ES līdzekļus un Eiropas Investīciju bankas DeutschEnglishfrançais aizdevumus, kā arī racionalizējot finanšu stimulēšanas mehānismu,
  • izveidot sparīgu patēriņa tirgu automašīnām ar alternatīvu degvielu (elektrību, ūdeņradi un dabasgāzi). Šajā nolūkā jāgādā par vajadzīgo infrastruktūru un jāizstrādā ES standarts elektrības kontaktdakšām, ar kurām uzlādēt auto,
  • ieviest uzlabotus ceļu satiksmes drošības risinājumus — piemēram, intelektiskas transporta sistēmas English (datortehnoloģijas, sensoru tehnoloģijas, digitālos pakalpojumus, komunikācijas sistēmas),
  • novērst birokrātiju un negodīgu konkurenci visā ES,
  • atvieglot ražotājiem piekļuvi starptautiskajam tirgum, parūpējoties par taisnīgiem un līdzsvarotiem tirdzniecības nolīgumiem un labāku noieta veicināšanu, īpaši valstīs ar augošu pieprasījumu,
  • pabeigt starptautiskās sarunas par kopējiem standartiem un drošības noteikumiem attiecībā uz elektromobiļiem un to akumulatoriem,
  • uzlabot autobūvē strādājošo iemaņas un apmācību, kā arī apzināt nozares vajadzības nākotnē,
  • efektīvāk izmantot pētniecībai un inovācijai domāto finansējumu gan Eiropas, gan valstu līmenī.

Plāna pamatā ir Komisijas rūpniecības stratēģija English , kurā noteiktas ES prioritātes stratēģiski svarīgo nozaru attīstībai. To vidū ir arī aeronautika, inženiertehnoloģijas, kosmosa izpēte, ķīmiskā rūpniecība un farmācijas nozare.

Stratēģijas mērķis ir atjaunot izaugsmi ražošanā, palielinot tās īpatsvaru iekšzemes kopproduktā no 16 % pašlaik līdz apmēram 20 % 2020. gadā. Šobrīd ražošanas devums ES eksportā ir 80 %.

ES atbalsts automašīnu ražotājiem

ES ziņojums par autobūves nozari English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites