Naršymo kelias

Postūmis Europos automobilių pramonei - 09/11/2012

Automobilio priekinis žibintas © iStock/Olaru Radian-Alexandru

Siūloma didinti ES automobilių sektoriaus konkurencingumą investuojant į naujoves, mažinant biurokratizmą, gerinant įgūdžius ir didinant galimybes patekti į užsienio rinkas.

Kad Europa klestėtų, labai svarbu, kad gerai gyvuotų jos automobilių gamybos pramonė. Šis sektorius tiesiogiai ar netiesiogiai yra apie 12 mln. žmonių gyvenimo šaltinis.

Tačiau automobilių gamintojus slegia pasaulio ekonomikos nuosmukis. Paklausa smunka, bet konkurencija aštrėja ir ES įmonės tiek namuose, tiek užsienyje susiduria su vis didesnėmis problemomis. Gamintojai taip pat turi atsižvelgti į didėjančią efektyviau energiją naudojančių ir saugesnių automobilių paklausą.

Jei įmonės nori išspręsti šiuos uždavinius, jos turi daugiau dėmesio skirti kokybei ir naujovėms. Siekdama padėti joms persitvarkyti Europos Komisija siūlo priemonių rinkinį. Siūloma:

  • investuoti į technologijas, siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų bei teršalų išmetimą ir triukšmą; tam tikslingai skirti ES lėšų ir Europos investicijų banko DeutschEnglishfrançais paskolų bei supaprastinti finansines paskatas;
  • sukurti perspektyvią alternatyvius degalus (elektrą, vandenilį ir gamtines dujas) naudojančių transporto priemonių vartojimo rinką plečiant reikiamą infrastruktūrą, parengti ES akumuliatorių įkrovos kištukų ir jų lizdų standartą;
  • diegti pažangias saugaus eismo priemones, pavyzdžiui, pažangias transporto sistemas English (pvz., borto kompiuterius, jutiklių technologijas, skaitmeninės paslaugas, ryšių sistemas);
  • visoje ES mažinti biurokratiją ir nesąžiningą konkurenciją;
  • padėti automobilių gamybos pramonei patekti į tarptautines rinkas užtikrinant sąžiningus, subalansuotus prekybos sandorius ir geresnę reklamą, ypač tose šalyse, kuriose paklausa didėja;
  • užbaigti tarptautines derybas dėl elektrinių automobilių ir jų akumuliatorių bendrų standartų ir saugos taisyklių;
  • tobulinti įgūdžius ir mokymą, numatyti būsimus šios pramonės šakos poreikius;
  • Europos ir nacionaliniu lygmenimis veiksmingiau naudoti mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą.

Planas paremtas Europos Komisijos pramonės strategija English , kurioje nustatyti ES paramos strateginiams sektoriams prioritetai. Strateginiai yra ir aeronautikos, inžinerijos, kosmoso, cheminių medžiagų bei farmacijos produktų sektoriai.

Šia strategija siekiama atgaivinti automobilių gamybos pramonę, iki 2020 m. padidinant jos dalį bendrajame vidaus produkte nuo dabartinių 16 % iki maždaug 20 %. Gamyba šiuo metu užtikrina 80 % ES eksporto.

ES parama automobilių gamintojams

ES automobilių pramonės sektoriaus ataskaita English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos