Navigointipolku

Uutta puhtia Euroopan autoteollisuudelle - 09/11/2012

Auton ajovalo © iStock/Olaru Radian-Alexandru

EU haluaa parantaa autoteollisuutensa kilpailukykyä investoimalla innovaatioihin, karsimalla byrokratiaa ja edistämällä vientimarkkinoita.

Autoteollisuuden elinkelpoisuuden säilyttäminen on Euroopan hyvinvoinnin kannalta olennaisen tärkeää. Noin 12 miljoonaa ihmistä saa siitä suoraan tai välillisesti elantonsa.

Maailmanlaajuinen laskusuhdanne luo kuitenkin paineita autonvalmistajia kohtaan. Kysyntä laskee samalla kun kilpailu kiristyy, mikä vaikeuttaa EU:n yritysten tilannetta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lisähaasteita tuovat vaatimukset valmistaa yhä energiatehokkaampia ja turvallisempia autoja.

Yritysten on pärjätäkseen panostettava laatuun ja innovaatioihin. Tässä komissio haluaa auttaa autoteollisuutta toimenpidepaketilla, jolla pyritään

  • investoimaan kasvihuonekaasuja, saasteita ja melua vähentäviin teknologioihin EU:n rahastojen, Euroopan investointipankin DeutschEnglishfrançais lainojen ja parempien taloudellisten kannustimien avulla
  • luomaan elinkelpoiset markkinat vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäville autoille (sähkö-, vety- ja maakaasuautot) rakentamalla vaadittavaa infrastruktuuria ja luomalla sähköajoneuvojen latausliitännöille EU-standardi
  • tukemaan korkean teknologian liikenneturvallisuutta, kuten älykkäitä liikennejärjestelmiä English (ajotietokoneita, anturiteknologiaa, digitaalisia palveluja ja viestintäjärjestelmiä)
  • vähentämään byrokratiaa ja epäterveitä kilpailukäytäntöjä kaikkialla EU:ssa
  • auttamaan autoteollisuutta pääsemään kansainvälisille markkinoille – ja erityisesti kasvavan kysynnän maihin – tasapainoisin ja oikeudenmukaisin kauppasopimuksin sekä markkinointia tehostamalla
  • sopimaan kansainvälisellä tasolla sähköajoneuvojen ja niiden akkujen yhteisistä standardeista ja turvallisuussäännöistä
  • parantamaan autoteollisuuden työvoiman ammattitaitoa ja koulutusta sekä ennakoimaan alan tulevia tarpeita
  • käyttämään tutkimus- ja innovointirahoitusta tehokkaammin Euroopan tasolla ja kansallisesti.

Toimenpide-ehdotus perustuu komission teollisuusstrategiaan English . Siinä määritetään EU:n kasvuprioriteetit strategisilla aloilla, joita autoteollisuuden ohella ovat ilmailuala, tekninen suunnittelu, avaruusteollisuus, kemikaalit ja farmaseuttiset tuotteet.

Strategialla pyritään pysäyttämään valmistusteollisuuden laskusuuntaus ja nostamaan sen osuus BKT:stä nykyisestä 16 prosentista noin 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Valmistusteollisuuden osuus EU:n viennistä on tällä hetkellä 80 prosenttia.

EU:n tuki autonvalmistajille

EU:n raportti autoteollisuudesta English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä