Navigatsioonitee

Euroopa autotööstus õigele teele - 09/11/2012

Auto esilatern © iStock/Olaru Radian-Alexandru

Ettepanekud ELi autotööstuse konkurentsivõimelisemaks muutmiseks, investeerides innovatsiooni, vähendades bürokraatiat, soodustades oskusi ja parandades juurdepääsu välisturgudele.

Autotööstuse stabiilsuse säilitamine on Euroopa jõukuse seisukohast väga oluline. Asjaomane sektor on kas otseselt või kaudselt ligikaudu 12 miljoni inimese elatusallikas.

Kuid autotootjad on ülemaailmse majanduslanguse surve all. Tiheneva konkurentsiga perioodil on nõudlus vähenemas, mis omakorda esitab väljakutse ELi ettevõtjatele nii ELis kui ka väljaspool seda. Samuti peavad tootjad sammu pidama suureneva nõudlusega parema energiatõhususe ja ohutumate autode järele.

Asjaomaste väljakutsete lahendamine tähendab seda, et ettevõtjad peavad üha rohkem keskenduma kvaliteedile ja innovatsioonile. Asjaomase ülemineku hõlbustamiseks teeb komisjon ettepaneku meetmete paketi kohta. Need hõlmavad:

  • investeerimist tehnoloogiatesse, mis aitaksid vähendada kasvuhoonegaaside, saasteainete ning müra teket, suunates ELi vahendeid ja Euroopa Investeerimispanga DeutschEnglishfrançais laene ning ühtlustades finantsstiimuleid;
  • elujõulise tarbijaturu loomist alternatiivkütuseid (elekter, vesinik, maagaas) kasutavatele sõidukitele, suurendades nõutava infrastruktuuri mahtu ning luues ELi standardi elektrilistele laadimispistikutele;
  • maanteeohutuse valdkonnas edumeelsemate meetmete edendamist, mis hõlmaksid arukaid transpordisüsteeme English (nt pardaarvutid, sensoritehnoloogia, digiteenused, kommunikatsioonisüsteemid);
  • bürokraatia ning ebaõiglaste konkurentsitavade vähendamist kõikjal Euroopas;
  • asjaomasele tööstusharule parema juurdepääsu loomist rahvusvahelistele turgudele õiglaste ja tasakaalustatud kaubandustehingute ning tõhusama edendamise abil, eelkõige suureneva nõudlusega riikides;
  • rahvusvaheliste läbirääkimiste lõpuleviimist elektriautosid ja nende akusid hõlmavate ühiste standardite ning ohutuseeskirjade valdkonnas;
  • oskuste ja koolituse täiustamist ning tööstusharu tulevaste vajaduste prognoosimist;
  • teadusuuringute ja innovatsiooni tõhusamat rahastamist nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil.

Tegevuskava aluseks on komisjoni tööstusstrateegia English , milles sätestatakse ELi prioriteedid strateegiliste sektorite (sh lennundus, tehnika, kosmos, kemikaalid ja ravimid) toetamiseks.

Strateegia eesmärk on pöörata tootmise langus taas tõusuks, suurendades selle osa SKPs praeguselt 16%-lt aastaks 2020 ligikaudu 20%-le. Tootmine moodustab praegu 80% ELi ekspordist.

ELi toetus autotootjatele

ELi aruanne autotööstuse kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad