Навигационна пътека

Подкрепа за европейското автомобилостроене - 09/11/2012

Преден фар на автомобил © iStock/Olaru Radian-Alexandru

Предложения за повишаване на конкурентоспособността на европейското автомобилостроене чрез инвестиции в иновации, намаляване на бюрокрацията, повишаване на уменията и подобряване на достъпа до чуждестранни пазари.

Доброто състояние на автомобилостроенето е жизненоважно за просперитета на Европа. Препитанието на около 12 млн. души зависи пряко или косвено от този сектор.

Производителите на автомобили обаче са подложени на натиск поради спада на световната икономика. Търсенето намалява, а в същото време конкуренцията се засилва, което изправя европейските компании пред предизвикателства както у дома, така и в чужбина. Производителите трябва да отговорят и на засиленото търсене на по-икономични и по-безопасни автомобили.

За да се справят с тези предизвикателства, компаниите трябва да насочат вниманието си към качеството и иновациите. За да им помогне да извършат тази промяна, Комисията предлага пакет от мерки. Той включва:

  • инвестиции в технологии за намаляване на парниковите газове, замърсителите и шума – чрез насочване на средства на ЕС и заеми от Европейската инвестиционна банка DeutschEnglishfrançais и по-ефективни финансови стимули;
  • създаване на жизнеспособен потребителски пазар за автомобили, използващи алтернативни горива (електричество, водород и природен газ) – чрез изграждане на необходимата за това инфраструктура и създаване на стандарт на ЕС за станции за зареждане на електрически автомобили;
  • насърчаване на мерки за засилване на пътната безопасност, включващи интелигентни транспортни системи English (като бордови компютри, сензорни технологии, цифрови услуги, комуникационни системи);
  • намаляване на бюрокрацията и нелоялните конкурентни практики в целия ЕС;
  • подпомагане на подобряването на достъпа на индустрията до международни пазари чрез честни, балансирани търговски сделки и по-добра реклама, особено в страни, където търсенето нараства;
  • приключване на международните преговори за общи стандарти и правила за безопасност за електрическите автомобили и техните батерии;
  • подобряване на уменията и обучението и прогнозиране на бъдещите нужди на сектора;
  • по-ефективно използване на финансирането за изследвания и иновации на европейско и национално равнище.

Планът се основава на индустриалната стратегия English на Комисията, в която са определени приоритетите на ЕС за подпомагане на стратегически сектори. Сред тях са още аеронавтиката, инженерното дело, космическата, химическата и фармацевтичната индустрия.

Целта на стратегията е да се постигне обрат в спада на производството и да се увеличи делът му в брутния вътрешен продукт от сегашните 16 % до около 20 % през 2020 г. В момента на промишленото производство се падат около 80 % от износа на ЕС.

Помощ от ЕС за автомобилостроителите

Доклад на ЕС за автомобилната индустрия English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки