Sökväg

Bättre skydd för dina personuppgifter - 25/01/2012

Enligt ett nytt förslag ska det införas enhetliga regler i EU som ger oss bättre kontroll över hur våra personuppgifter används och hanteras på nätet.

En färsk undersökning om inställningen till dataskydd i EU English visade bland annat att

  • två av tre EU-invånare oroar sig för att företagen vidarebefordrar deras personuppgifter utan tillstånd
  • nio av tio vill att samma dataskyddsregler gäller i hela EU.

Därför föreslår kommissionen att EU:s gällande dataskyddslag ska uppdateras och moderniseras. Ändringarna innebär att det införs en gemensam uppsättning regler för uppgiftsskydd i hela EU.

Individen ska skyddas

Förslagen DeutschEnglishfrançais gäller bland annat följande:

  • Ansvaret och redovisningsskyldigheten ska öka – företagen måste meddela sina kunder om personuppgifter har blivit stulna eller förts vidare av misstag.
  • När samtycke krävs innan företagen får återanvända våra personuppgifter, ska de få vårt uttryckliga samtycke – man ska ha tillgång till sina egna uppgifter och det ska blir enklare att föra över dem till en annan tjänsteleverantör.
  • Rätten att bli bortglömd ska stärkas – man ska ha rätt att få sina personuppgifter raderade om ett företag eller någon annan organisation inte har något legitimt skäl att spara dem.
  • EU-reglerna ska gälla också när personuppgifter behandlas utanför EU – man ska kunna vända sig till sin nationella dataskyddsmyndighet även när personuppgifterna behandlas av ett utländskt företag som är verksamt i EU.

Bra för affärerna

En enda uppsättning regler ska leda till en enhetligare tillämpning av lagen i hela EU. Företagen får tydliga regler att följa när de behandlar personuppgifter.

Byråkratin minskar, vilket kan spara upp till 2,3 miljarder euro om året åt företagen. De behöver exempelvis bara ha kontakt med dataskyddsmyndigheten i det EU-land där de har sin huvudverksamhet.

Bättre tillsyn

De nya reglerna ska ge nationella dataskyddsmyndigheter rätt att genomdriva EU:s regler mer kraftfullt.

Vid brottsutredningar ska en särskild lag gälla för utbyte av uppgifter.

Vad blir nästa steg?

Förslagen kompletterar EU:s satsning på att öka konsumenternas förtroende för e-handeln. Ökad näthandel ska få fart på tillväxten och kan ge nya jobb. De aktuella förslagen ska nu godkännas av EU-länderna och Europaparlamentet innan de kan bli gällande lag.

Läs mer om förslagen att ändra EU:s dataskyddslag English

Läs mer om skydd av personuppgifter i EU

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar