Navigacijska pot

Več zaščite zasebnosti na spletu - 25/01/2012

Evropska komisija predlaga enoten sklop pravil, ki bodo posameznikom omogočili večji nadzor na tem, kdo in zakaj ureja in uporablja njihove osebne podatke.

Nedavna raziskava o varstvu osebnih podatkov v EU English je pokazala:

  • dve tretjini prebivalcev se boji, da podjetja brez njihovega dovoljenja razkrivajo njihove osebne podatke,
  • 90 % prebivalcev želi, da bi bili njihovi podatki povsod v Evropi enako zaščiteni.

Evropska komisija zato predlaga posodobitev zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. Po njenem predlogu bi v vsej Evropski uniji poslej veljala enotna pravila za varstvo podatkov.

Varstvo zasebnosti

Predlog DeutschEnglishfrançais določa:

  • podjetja bodo morala ravnati bolj odgovorno: svoje stranke bodo morala obvestiti o vsaki kraji ali nehotenem razkritju njihovih podatkov;
  • kadar bo potrebno soglasje posameznika, če bodo podjetja želela ponovno uporabiti njegove osebne podatke, ga bo moral dati izrecno. Uporabniki bodo imeli vpogled v svoje osebne podatke na spletu in jih bodo laže prenesli na drugega ponudnika storitev;
  • „pravica do pozabe“ bo bolje zavarovana: uporabniki bodo lahko zahtevali, da podjetje izbriše njihove podatke, kadar ne bo več imelo legitimnih razlogov za njihovo shranjevanje;
  • pravila EU bodo veljala tudi za obdelavo podatkov zunaj Evrope: ljudje se bodo lahko obrnili na informacijskega pooblaščenca v svoji državi, tudi kadar bo njihove podatke hranilo podjetje s sedežem zunaj EU.

Prihranek za podjetja

Enotna pravila za varstvo podatkov bodo omogočila njihovo doslednejšo uveljavitev po vsej EU. Podjetja bodo dobila jasna pravila, kako ravnati z osebnimi podatki.

Nova pravila naj bi podjetjem prihranila približno 2,3 milijarde evrov na leto, saj bi bilo posledično tudi manj birokracije: poslej bi na primer imela opraviti samo z informacijskim pooblaščencem v državi EU, kjer imajo glavnino svoje dejavnosti.

Uveljavljanje zakonodaje

Po novih pravilih bodo imeli nacionalni informacijski pooblaščenci več pristojnosti in bodo lahko strože uveljavljali zakonodajo EU.

Pri preiskavah kazenskih zadev bo za izmenjavo podatkov veljala posebna zakonodaja.

Kaj sledi

Predlagana pravila so del prizadevanj Evropske komisije, da bi povečala zaupanje potrošnikov v spletno prodajo in tako spodbudila razvoj digitalnega gospodarstva, to pa bi pripomoglo h gospodarski rasti in odpiranju delovnih mest. Pravila bodo začela veljati, ko jih bosta potrdila Svet Evropske unije in Evropski parlament.

Več o predlaganih spremembah zakonodaje EU o varstvu osebnih podatkov English

Več o varstvu osebnih podatkov v EU

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave