Navigačný riadok

Lepšia ochrana súkromia v online prostredí - 25/01/2012

Prostredníctvom týchto návrhov by sa mal zaviesť jednotný súbor pravidiel, vďaka ktorým občania získajú lepšiu kontrolu v súvislosti s použitím a správou ich osobných údajov.

Podľa nedávneho prieskumu o názoroch na ochranu údajov v EÚ English sa zistilo, že:

  • 2 z 3 Európanov sa obávajú, že spoločnosti bez ich súhlasu ďalej poskytujú ich osobné údaje;
  • 9 z 10 by chcelo, aby boli práva na ochranu údajov rovnaké v celej Európe.

S cieľom pristúpiť k riešeniu týchto problémov Komisia navrhla aktualizovať právne predpisy EÚ o ochrane údajov. Navrhované zmeny by priniesli jednotný súbor pravidiel o ochrane údajov platný v celej EÚ.

Ochrana ľudí

Medzi návrhy DeutschEnglishfrançais patrí:

  • vyššia miera zodpovednosti – spoločnosti budú musieť klientom oznámiť akýkoľvek náhodný únik alebo odcudzenie osobných údajov;
  • objasnenie skutočnosti, že v prípade, ak sa na opätovné použitie osobných údajov spoločnosťou vyžaduje predchádzajúci súhlas, tento súhlas musí byť poskytnutý výslovne – ľudia tak získajú prístup k svojim osobným údajom a budú ich môcť jednoduchšie preniesť k inému poskytovateľovi služieb;
  • posilnenie „práva byť zabudnutý“ – jednotlivci budú môcť požiadať o výmaz osobných údajov, ak spoločnosti alebo iné organizácie už nemajú žiadne oprávnené dôvody ich uchovávať;
  • uplatňovanie pravidiel EÚ v prípadoch, keď sú osobné údaje spracúvané mimo Európy – jednotlivci budú môcť požiadať o postúpenie veci orgánu na ochranu údajov vo svojom štáte, aj keď sú ich údaje spracúvané spoločnosťou so sídlom v krajine mimo EÚ.

Prínos pre spoločnosti

Existencia jednotného súboru pravidiel podnieti ku konzistentnejšiemu uplatňovaniu právnych predpisov v celej EÚ. Spoločnosti budú mať jasné pravidlá ako nakladať s osobnými informáciami.

Zníži sa takisto administratívna záťaž, čo ušetrí spoločnostiam približne 2,3 miliardy EUR ročne. Spoločnosti budú napríklad musieť komunikovať iba s jedným vnútroštátnym orgánom na ochranu údajov, a to v členskom štáte, kde majú hlavné pôsobisko.

Lepšie vykonávanie predpisov

Prostredníctvom nových pravidiel získajú vnútroštátne orgány na ochranu údajov posilnené postavenie pri uplatňovaní predpisov EÚ.

V prípade vyšetrovaní v trestných veciach sa budú uplatňovať osobitné právne predpisy o výmene údajov.

Ďalšie kroky

Tieto návrhy prispievajú k úsiliu EÚ, ktoré je zamerané na rozvoj elektronického obchodu prostredníctvom zvýšenia dôvery spotrebiteľov. V konečnom dôsledku to má priniesť hospodársky rast a tvorbu pracovných miest. Záväznými sa však stanú až po schválení vládami EÚ a Európskym parlamentom.

Viac o návrhoch na revíziu právnych predpisov EÚ o ochrane osobných údajov. English

Viac o ochrane osobných údajov v EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy