Ścieżka nawigacji

Ściślejsza ochrona prawa do prywatności w internecie - 25/01/2012

Propozycje dotyczą wprowadzenia pakietu przepisów umożliwiających obywatelom skuteczniejszą kontrolę nad tym, jak przetwarzane i wykorzystywane są ich dane osobowe.

Z wyników przeprowadzonej niedawno ankiety, która badała nastroje dotyczące ochrony danych w UE English , wynika, że:

  • dwie trzecie Europejczyków obawia się, że przedsiębiorstwa wykorzystują ich dane osobowe bez ich zgody
  • 9 z 10 osób uważa, że prawa do ochrony danych osobowych powinny być takie same w całej UE.

W związku z tym Komisja proponuje aktualizację unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zmiana polegałaby na wprowadzeniu jednolitego zbioru przepisów w tej dziedzinie. Przepisy te obowiązywałyby w całej UE.

Ochrona prywatności

Jeśli propozycje DeutschEnglishfrançais zostaną przyjęte:

  • większy nacisk zostanie położony na odpowiedzialność i rozliczalność – firmy będą musiały informować swoich klientów o wszelkich zdarzeniach związanych z ich danymi (takich jak kradzieże lub niezamierzone udostępnienie danych)
  • jasno określone zostaną sytuacje, w których przedsiębiorstwa będą musiały uzyskać wyraźną zgodę zainteresowanej osoby, aby ponownie wykorzystać jej dane. Obywatele będą również mieli dostęp do własnych danych i będą mogli łatwiej przenieść je do innego usługodawcy
  • wzmocnione zostanie „prawo do bycia zapomnianym” – obywatele będą mogli domagać się usunięcia swoich danych, jeśli firma lub organizacja przechowuje je bez uzasadnionego powodu
  • unijne przepisy będą miały zastosowanie również w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane poza UE – osoby, których to dotyczy, będą miały prawo wymagać od urzędu ochrony danych osobowych w swoim kraju, by podjął odpowiednie kroki wobec przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza UE.

Korzyści dla firm

Pojedynczy zbiór przepisów sprzyjałby spójniejszemu stosowaniu prawa na terenie UE. Firmy uzyskałyby jasny obraz tego, jak należy obchodzić się z informacjami o charakterze prywatnym.

Proponowane zmiany doprowadziłyby również do ograniczenia obciążeń administracyjnych i związanych z nimi kosztów – sektor prywatny zaoszczędziłby tym samym ok. 2,3 mld euro rocznie. Firmy byłyby bowiem zobowiązane do kontaktowania się z tylko jednym urzędem ochrony danych osobowych – znajdującym się w tym kraju UE, w którym prowadzą swoją główną działalność.

Skuteczniejsze egzekwowanie prawa

Nowe przepisy umożliwiłyby krajowym urzędom ochrony danych skuteczniejsze egzekwowanie unijnego prawa w tym zakresie.

Przyjęte zostałyby również osobne przepisy regulujące wymianę danych w ramach dochodzeń dotyczących przestępstw.

Kolejne kroki

Propozycje Komisji odzwierciedlają ogólną strategię UE, która zakłada wspieranie handlu elektronicznego poprzez zwiększanie zaufania konsumentów. W ten sposób UE chce przyczynić się do większego wzrostu gospodarczego i do powstania nowych miejsc pracy. Zanim omówione propozycje wejdą w życie, muszą najpierw zostać zatwierdzone przez rządy państw członkowskich i przez Parlament Europejski.

Więcej o proponowanych zmianach w unijnych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych English

Więcej o ochronie danych w UE

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki