Kruimelpad

Meer garanties voor privacy op internet - 25/01/2012

De EU wil u meer controle geven over de opslag en het gebruik van uw persoonsgegevens.

Uit een recent onderzoek naar opvattingen over gegevensbescherming in de EU English bleek dat:

  • twee op de drie Europeanen vrezen dat bedrijven hun persoonsgegevens uitwisselen zonder hun toestemming
  • negen op de tien willen dat persoonsgegevens overal in Europa even goed worden beschermd

Daarom stelt de Europese Commissie voor de EU-wetgeving over gegevensbescherming aan te passen. Het is de bedoeling om één regelgeving, die in de hele EU geldig is, in te voeren.

Mensen beschermen

Wat houden de voorstellen DeutschEnglishfrançais in?

  • Bedrijven moeten meer aansprakelijk worden en bij diefstal of onbedoelde vrijgave van persoonsgegevens hun klanten op de hoogte stellen.
  • Als bedrijven uw toestemming nodig hebben voordat zij uw persoonsgegevens opnieuw kunnen gebruiken, moet u deze uitdrukkelijk geven, en u moet toegang krijgen tot uw gegevens en deze vlotter kunnen overbrengen naar een andere dienstverlener.
  • Het "recht om vergeten te worden", d.w.z. dat u uw persoonsgegevens kunt laten wissen als een bedrijf of een andere organisatie geen legitieme reden heeft om ze te bewaren.
  • EU-regels blijven geldig wanneer persoonsgegevens worden verwerkt buiten de EU: u kunt dus aankloppen bij uw eigen nationale overheid, ook al is het bedrijf dat uw gegevens verwerkt niet in de EU gevestigd.

Goed voor zaken

Eén Europese regelgeving zorgt voor een gelijkere toepassing in de hele EU. Het wordt voor bedrijven dan duidelijk hoe ze persoonsgegevens moeten behandelen.

Er zou ook minder administratieve rompslomp zijn, waardoor bedrijven in totaal 2,3 miljard euro kunnen besparen. Zo zouden zij nog maar met één autoriteit te maken hebben, namelijk de bevoegde overheidsdienst in het EU-land waar zij het meest actief zijn.

Betere handhaving

Dankzij de nieuwe regels zouden de nationale overheden de EU-regels beter kunnen handhaven.

Er zou ook een afzonderlijke wet komen voor de uitwisseling van gegevens bij strafrechtelijk onderzoek.

Volgende stappen

De nieuwe regelgeving vergroot het vertrouwen van de consument in handel via internet en kan zo bijdragen tot economische groei en het creëren van werkgelegenheid. Ze moet nog wel worden goedgekeurd door de nationale regeringen en het Europees Parlement.

Meer over de herziening van de EU-regelgeving over gegevensbescherming English

Meer over gegevensbescherming in de EU

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links