Navigācijas ceļš

Iecerēts uzlabot personas datu aizsardzību tīmeklī - 25/01/2012

Ierosināts ieviest vienotus noteikumus, lai fiziskas personas varētu labāk kontrolēt, kā tiek pārvaldīti un izmantoti to personas dati.

Nesen veiktā aptaujā par to, kāds ir iedzīvotāju viedoklis par datu aizsardzību ES English , tika konstatēts, ka

  • divi no trim eiropiešiem ir norūpējušies par to, vai uzņēmumi viņu personas datus bez atļaujas nenodod tālāk;
  • deviņi no desmit iedzīvotājiem vēlas, lai visā Eiropā būtu vienādi personas datu aizsardzības noteikumi.

Lai šīs bažas novērstu, Komisija ierosina modernizēt ES regulējumu datu aizsardzības jomā. Iecerēts ieviest vienotus noteikumus par datu aizsardzību, kas ir spēkā visā Eiropas Savienībā.

Iedzīvotāju aizsardzība

Daži no priekšlikumos DeutschEnglishfrançais ierosinātajiem noteikumiem:

  • prasīt vairāk atbildības un atskaitīšanās no uzņēmumiem. Tiem būtu pienākums klientus informēt, ja viņu personas dati nozagti vai nejauši atklāti trešām personām;
  • uzņēmumiem izvirzīt prasību, ka tad, ja pirms personas datu atkārtotas izmantošanas ir jāsaņem piekrišana, šādai piekrišanai jābūt skaidrai un nepārprotamai. Iedzīvotājiem būtu arī iespēja piekļūt saviem personas datiem un tos ērtāk nodot citam pakalpojumu sniedzējam;
  • atbalstīt principu, ka iedzīvotājiem tīmeklī ir tiesības tikt “aizmirstiem”, proti, viņiem būtu iespēja pieprasīt, lai datus par viņiem izdzēš, ja uzņēmumam vai kādai citai organizācijai nav pamatota iemesla tos saglabāt;
  • piemērot ES noteikumus par personas datu aizsardzību arī tad, ja tos apstrādā ārpus ES. Proti, iedzīvotājiem būtu iespēja iesaistīt savas valsts iestādi, kas atbildīga par datu aizsardzību, pat ja datus apstrādā uzņēmums, kurš darbojas ārpus ES.

Uzņēmumiem būtu vieglāk strādāt

Vienoti noteikumi palīdzētu panākt konsekventāku rīcību visā ES. Uzņēmumu rīcībā būtu skaidri noteikumi, kā rīkoties ar privātu informāciju.

Samazinātos birokrātija, līdz ar to uzņēmumi gadā varētu ietaupīt ap 2,3 miljardiem eiro. Piemēram, uzņēmumiem būtu jākārto formalitātes tikai ar vienu valsts iestādi, kas atbildīga par datu aizsardzību, un tikai tajā ES dalībvalstī, kur tie veic galveno darbību.

Būtu vieglāk panākt noteikumu izpildi

Par datu aizsardzību atbildīgajām valsts iestādēm jaunie noteikumi dotu plašākas pilnvaras panākt ES noteikumu izpildi.

Gadījumos, kad tiek izmeklēti noziegumi, tiktu piemērots īpašs tiesību akts par datu apmaiņu.

Nākamie posmi

Minētie priekšlikumi papildina ES centienus veicināt aktīvāku e-komerciju, vairojot patērētāju uzticēšanos. Tas ir viens no veidiem, kā veicināt tautsaimniecības izaugsmi un darbavietu rašanos. Lai priekšlikumi varētu iegūt likuma spēku, tie vispirms jāapstiprina ES valstu valdībām un Eiropas Parlamentam.

Plašāk par ierosinājumiem pārskatīt ES regulējumu datu aizsardzības jomā English

Sīkāk par datu aizsardzību ES

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites