Naršymo kelias

Teisės į privatumą internete bus saugomos geriau - 25/01/2012

Siūloma įvesti bendras taisykles, kurios padėtų gyventojams labiau kontroliuoti, kaip tvarkomi ir naudojami jų asmens duomenys.

Per neseniai atliktą visuomenės nuomonės apie duomenų apsaugą ES English tyrimą nustatyta, kad:

  • 2 iš 3 europiečių yra susirūpinę, kad bendrovės be leidimo perduoda kitiems asmenims jų duomenis;
  • 9 iš 10 ES gyventojų nori, kad teisės į duomenų apsaugą būtų vienodos visoje ES.

Siekdama atsižvelgti į šiuos rūpesčius ir pageidavimus, Komisija siūlo atnaujinti ES duomenų apsaugos teisės aktus. Siūloma visoje ES įvesti bendras duomenų apsaugos taisykles.

Gyventojų apsauga

Siūloma DeutschEnglishfrançais :

  • padidinti bendrovių atsakomybę ir atskaitomybę: bendrovės turės informuoti savo klientus apie visus asmens duomenų vagystės arba netyčinio atskleidimo atvejus;
  • paaiškinti, kad bendrovės prieš naudodamos asmens duomenis turi gauti aiškų susijusių asmenų sutikimą (kai sutikimo yra reikalaujama): asmenys taip pat galės susipažinti su savo duomenimis ir lengviau perduoti juos iš vieno paslaugų teikėjo kitam;
  • sustiprinti vadinamąją „teisę būti pamirštam“: žmonės galės ištrinti savo duomenis, jeigu bendrovė ar kita organizacija neturės teisėtų priežasčių jų saugoti;
  • taikyti ES taisykles, kai asmens duomenys tvarkomi už ES ribų: asmenys galės kreiptis į savo šalies duomenų apsaugos instituciją net ir tuomet, kai jų duomenis tvarkys ES nepriklausančioje šalyje esanti įmonė.

Naudinga verslui

Įvedus bendras taisykles bus nuosekliau taikomi teisės aktai ES. Bendrovėms bus aišku, kaip tvarkyti privačią informaciją.

Sumažės biurokratizmo. Tai turėtų padėti įmonėms per metus sutaupyti apie 2,3 mlrd. eurų. Bendrovės turės bendrauti tik su viena nacionaline duomenų apsaugos institucija toje ES šalyje, kurioje jos vykdo pagrindinę veiklą.

Bus griežčiau užtikrinama, kad būtų laikomasi taisyklių

Naujomis taisyklėmis nacionalinėms duomenų apsaugos institucijoms bus suteikta galių griežčiau reikalauti, kad būtų laikomasi ES taisyklių.

Tiriant nusikaltimus bus taikomas specialus teisės aktas, reglamentuojantis keitimąsi duomenimis.

Tolesni veiksmai

Siūlomomis taisyklėmis siekiama stiprinti vartotojų pasitikėjimą ir taip skatinti prekybą internetu. Tai padės augti ekonomikai ir kurti naujas darbo vietas. Kad įsigaliotų, taisykles turi patvirtinti ES šalių vyriausybės ir Europos Parlamentas.

Daugiau apie pasiūlymus persvarstyti ES duomenų apsaugos teisės aktus English

Daugiau apie duomenų apsaugą ES

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos