Navigointipolku

EU vahvistaa yksityisyydensuojaa verkkoympäristössä - 25/01/2012

Komissio ehdottaa yhtenäisiä tietosuojasääntöjä, jotka antavat kansalaisille paremmat mahdollisuudet valvoa, miten heidän tietojaan käytetään.

Komission äskettäin tekemän Tietosuojaa koskevat asenteet Euroopan unionissa English -eurobarometrikyselyn mukaan

  • noin 70 prosenttia eurooppalaisista on huolissaan siitä, että yritykset voivat luovuttaa tietoja muille ilman lupaa
  • 90 prosenttia haluaa, että tietosuojaoikeudet olisivat samat kaikkialla Euroopassa.

Vastauksena näihin ongelmiin komissio ehdottaa nyt EU:n tietosuojasääntöjen kattavaa uudistusta. Sen tavoitteena on, että samat tietosuojasäännöt ovat vastedes voimassa kaikkialla EU:ssa.

Henkilötietojen suojaaminen

Komissio ehdottaa DeutschEnglishfrançais muun muassa seuraavia uudistuksia:

  • Henkilötietojen käsittelijöiden vastuuta ja tilivelvollisuutta lisätään. Yritysten on ilmoitettava asianomaiselle henkilölle, jos tietoja varastetaan tai häviää tai niihin on murtauduttu.
  • Aina kun henkilötietojen uudelleenkäyttöön tarvitaan suostumus, se on annettava nimenomaisesti. Palvelun käyttäjien olisi myös päästävä helpommin käsiksi omiin tietoihinsa ja voitava siirtää tietoja palvelusta toiseen.
  • Ns. oikeutta tulla unohdetuksi vahvistetaan. Palvelun käyttäjä voi poistaa tietonsa, ellei yrityksellä tai muulla organisaatiolla ole perusteltua syytä niiden säilyttämiseen.
  • EU:n sääntöjä sovelletaan myös silloin, kun henkilötietoja käsitellään EU:n ulkopuolella. Näin kansalaiset voivat ottaa yhteyttä oman maansa tietosuojaviranomaiseen silloinkin, kun heidän tietojaan käsittelee EU:n ulkopuolelle sijoittautunut yritys.

Hyötyä myös yrityksille

Uudistus auttaisi varmistamaan, että tietosuojasääntöjä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa. Myös yritysten kannalta ehdotukset selkeyttävät henkilötietojen käsittelyä koskevia sääntöjä.

Uudet säännöt vähentäisivät yrityksille aiheutuvaa byrokratiaa, mistä kertyisi säästöä 2,3 miljardia euroa vuodessa. Yritysten tarvitsisi esimerkiksi ottaa yhteyttä vain yhteen kansalliseen tietosuojaviranomaiseen siinä EU-maassa, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee.

Valvonta tehostuu

Uusissa säännöissä lisätään kansallisten tietosuojaviranomaisten toimivaltuuksia, jotta ne pystyvät tehokkaammin valvomaan EU:n sääntöjen täytäntöönpanoa.

Rikosten tutkinnan yhteydessä tapahtuvaa tietojenvaihtoa säänneltäisiin erillisellä direktiivillä.

Seuraavat vaiheet

Ehdotukset täydentävät EU:n pyrkimyksiä lisätä verkkokauppaa parantamalla kuluttajien luottamusta. Toimien avulla aiotaan saada EU:n talous ja työllisyys kasvuun. Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston on vielä käsiteltävä ja hyväksyttävä komission ehdotukset.

EU:n tietosuojasääntöjen uudistus – lisätietoa English

Tietosuoja EU:ssa – lisätietoa

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä