Διαδρομή πλοήγησης

Μεγαλύτερη προστασία του δικαιώματος ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο - 25/01/2012

Οι προτάσεις της ΕΕ προβλέπουν την εφαρμογή ενιαίων κανόνων που θα επιτρέπουν στους πολίτες να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο διαχείρισης και χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων.

Πρόσφατη έρευνα σχετικά με τις απόψεις των πολιτών για την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ English έδειξε τα εξής:

  • 2 στους 3 Ευρωπαίους εκφράζουν ανησυχίες ότι οι επιχειρήσεις γνωστοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα χωρίς την άδειά τους,
  • 9 στους 10 επιθυμούν να ισχύει ο ίδιος βαθμός προστασίας των δεδομένων σε όλη την Ευρώπη.

Απαντώντας στις ανησυχίες αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για επικαιροποίηση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων στην ΕΕ. Οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν την εφαρμογή ενιαίων κανόνων για την προστασία των δεδομένων, οι οποίοι θα ισχύουν σε όλη την ΕΕ.

Προστασία των πολιτών

Οι προτάσεις DeutschEnglishfrançais προβλέπουν τα εξής:

  • να αυξηθεί η ευθύνη και η λογοδοσία: οι επιχειρήσεις θα έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους πελάτες τους για οποιαδήποτε κλοπή ή εκ λάθους αποκάλυψη των προσωπικών τους δεδομένων
  • να καθίσταται σαφές ότι, όταν απαιτείται η συγκατάθεση κάποιου προτού η επιχείρηση επαναχρησιμοποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα, η συγκατάθεση αυτή πρέπει να δίνεται ρητώς. Οι πολίτες θα μπορούν ευκολότερα να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και να τα μεταφέρουν σε άλλον πάροχο υπηρεσιών.
  • να ενισχυθεί το ‘δικαίωμα στη λήθη’: οι πολίτες θα μπορούν να ζητούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, εάν μια επιχείρηση ή άλλος οργανισμός δεν έχει νόμιμους λόγους διατήρησης των δεδομένων αυτών
  • οι κανόνες της ΕΕ να εφαρμόζονται ακόμα και στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται εκτός ΕΕ: οι πολίτες θα μπορούν να εμπλέκουν την εθνική τους αρχή προστασίας δεδομένων ακόμη κι αν τα δεδομένα επεξεργάζεται επιχείρηση που έχει την έδρα της εκτός ΕΕ.

Προς όφελος των επιχειρήσεων

Η θέσπιση ενιαίων κανόνων θα διευκολύνει τη συνεπέστερη εφαρμογή των νόμων σε όλη την ΕΕ. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανατρέχουν σε σαφείς κανόνες για τον τρόπο επεξεργασίας των ιδιωτικών στοιχείων.

Θα μειωθεί επίσης η γραφειοκρατία, πράγμα που εκτιμάται ότι θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εξοικονομούν 2,3 δισ. ευρώ τον χρόνο. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επικοινωνούν με μία μόνον εθνική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα της ΕΕ όπου έχουν την κύρια δραστηριότητά τους.

Καλύτερη εφαρμογή των κανόνων

Οι νέοι κανόνες θα δώσουν στις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων αρμοδιότητες για αυστηρότερη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ.

Για τη συλλογή στοιχείων προς εξιχνίαση εγκλημάτων, θα ισχύει ξεχωριστός νόμος για την ανταλλαγή των δεδομένων.

Επόμενα βήματα

Οι προτάσεις δρουν συμπληρωματικά με τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ για προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω της καλλιέργειας αισθήματος εμπιστοσύνης στους καταναλωτές, πράγμα που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Προτού γίνουν νόμος, οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να εγκριθούν από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Περισσότερα για τις προτάσεις αναθεώρησης της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων στην ΕΕ English

Περισσότερα για την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι