Sti

Bedre beskyttelse af privatlivets fred på nettet - 25/01/2012

Forslagene vil indføre et enkelt regelsæt, der giver borgerne mere kontrol over, hvordan deres personoplysninger forvaltes og bruges.

En undersøgelse af holdninger til databeskyttelse i EU English fastslog for nylig:

  • at 2 ud af 3 europæere er bekymret over, at virksomhederne videregiver deres personoplysninger uden deres tilladelse
  • at 9 ud af 10 vil have ens databeskyttelsesregler i hele Europa.

For at imødekomme denne bekymring foreslår Kommissionen en opdatering af EU's databeskyttelsesregler. Med ændringerne indføres et enkelt regelsæt for databeskyttelse i hele EU.

Beskyttelse af borgerne

Forslagene DeutschEnglishfrançais indebærer:

  • at at ansvar og ansvarlighed øges – virksomhederne skal underrette kunderne, hvis deres personoplysninger bliver stjålet eller videregives ved en fejltagelse
  • at det skal stå klart, at når der er behov for en persons samtykke, før en virksomhed kan genbruge vedkommendes personoplysninger, skal dette samtykke gives udtrykkeligt – folk får desuden adgang til deres egne data og vil lettere kunne overføre dem til en anden tjenesteudbyder
  • at folks "ret til at blive glemt"’ styrkes – folk vil kunne få deres personoplysninger slettet, hvis en virksomhed eller anden organisation ikke har nogen legitim grund til at gemme dem
  • at EU-reglerne skal anvendes, når personoplysninger behandles uden for Europa – folk vil få mulighed for at inddrage databeskyttelsesmyndighederne i deres hjemland, selv når deres data behandles af en virksomhed uden for EU.

Godt for erhvervslivet

Et enkelt regelsæt vil fremme en ensartet anvendelse af reglerne i hele EU. Virksomhederne får klare regler for, hvordan de skal behandle private oplysninger.

Desuden begrænses bureaukratiet. Derved sparer erhvervslivet omkring 17 mia. kroner hvert år. Derfor vil virksomhederne f.eks. kun skulle kontakte en enkelt national databeskyttelsesmyndighed i det EU-land, hvor de har de fleste af deres aktiviteter.

Bedre håndhævelse

De nye regler vil give de nationale databeskyttelsesmyndigheder bemyndigelse til at håndhæve EU-reglerne strengere.

Ved efterforskning af kriminalitet vil der gælde en særlig lov for udveksling af data.

Næste skridt

Forslagene supplerer EU's indsats for at fremme onlinehandel ved at styrke forbrugernes tillid – og vil dermed bidrage til økonomisk vækst og jobskabelse. De skal godkendes af EU-landenes regeringer og Europa-Parlamentet, inden de træder i kraft.

More om forslagene om at revidere EU's databeskyttelsesregler English

Mere om databeskyttelse i EU

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links