Cesta

Větší ochrana soukromí na internetu - 25/01/2012

Podle návrhu by se měl zavést jednotný soubor pravidel, který by občanům poskytl větší kontrolu nad tím, jak jsou zpracovávány a využívány jejich osobní údaje.

Nedávný průzkum, který zjišťoval postoje občanů k ochraně údajů v EU English , odhalil, že:

  • 2 ze 3 Evropanů se obávají, že společnosti poskytují bez jejich svolení jejich osobní údaje třetím osobám
  • 9 z 10 požaduje, aby platila stejná práva na ochranu údajů v celé Evropě

K řešení této situace Komise navrhuje aktualizaci stávajících právních předpisů o ochraně údajů. Změny by měly spočívat v zavedení jednotného souboru pravidel, který by platil v celé EU.

Ochrana jednotlivců

Návrh DeutschEnglishfrançais kromě jiného předpokládá, že:

  • společnosti by nesly větší odpovědnost – své zákazníky by musely informovat o případných krádežích osobních údajů nebo o jejich nechtěném úniku
  • společnosti by musely před dalším využitím osobních údajů získat od uživatelů výslovný souhlas – lidé by rovněž měli k vlastním údajům přístup a snadněji by mohli převádět k jiným poskytovatelům služeb
  • by bylo posíleno tzv. „právo být zapomenut“ („right to be forgotten“) – lidé by měli mít možnost nechat své osobní údaje zcela vymazat, pokud by daná obchodní nebo jiná organizace neměla žádný legitimní důvod k jejich uchovávání
  • předpisy EU na ochranu osobních údajů budou uplatňovány i při jejich zpracování mimo Evropu – lidé by měli mít možnost požádat o pomoc vnitrostátní orgán pro ochranu údajů ve své zemi, a to i tehdy, pokud by jejich údaje byly zpracovávány společností sídlící mimo EU.

Zjednodušení pravidel pro podnikatele

Uvedený soubor předpisů by měl vést k jednotnějšímu uplatňování práv na ochranu údajů v celé EU. Podnikům by se tak určily jasné mantinely ohledně toho, jak mohou se soukromými informacemi nakládat.

Snížila by se tím i jejich administrativní zátěž, takže by podniky mohly celkem ušetřit až 2,3 miliardy eur ročně. Společnosti by například záležitosti ohledně ochrany údajů řešily pouze s jedním vnitrostátním orgánem, a to v té členské zemi, ve které vyvíjí největší aktivitu.

Lepší prosazování práv

Nové předpisy by celkově posílily možnosti orgánů členských států při prosazování pravidel na ochranu údajů.

Pro potřeby vyšetřování trestné činnosti by platil zvláštní předpis upravující výměnu údajů.

Další kroky

Tímto návrhem Unie doplňuje své snahy o podporu elektronického obchodování, jehož podmínkou je posílení důvěry spotřebitelů. Od elektronického obchodování si Unie slibuje, že přispěje k celkovému oživení hospodářského růstu a tvorbě pracovních míst. Návrh musí být nyní schválen členskými státy a Evropským parlamentem.

Další informace o návrhu na aktualizaci předpisů týkajících se ochrany údajů English

Další informace o ochraně údajů v EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy