Навигационна пътека

По-добра защита на личните данни в интернет - 25/01/2012

Предложения за въвеждане на единен набор от правила, даващи на интернет потребителите по-голям контрол върху управлението и използването на личните им данни.

Резултатите от неотдавнашно проучване на отношението към защитата на данните в ЕС English показват, че:

  • двама от всеки трима европейци се безпокоят, че компаниите споделят личните им данни без тяхно разрешение;
  • всеки девети иска да има еднакви права за защита на данните в цяла Европа.

С цел да отговори на тези притеснения Комисията предлага да се актуализира законодателството на ЕС за защита на данните. С промените ще се въведе единен набор от правила относно защитата на данните, които ще важат в целия ЕС.

Защита на интернет потребителите

Предложенията DeutschEnglishfrançais включват:

  • увеличаване на отговорността и отчетността – компаниите ще трябва да уведомяват своите клиенти за всяка кражба или случайно разкриване на лични данни;
  • поясняване, че когато се изисква съгласието на някого, преди дадена компания да използва повторно личните му данни, това съгласие трябва да бъде дадено изрично – потребителите също така ще имат достъп до своите лични данни и ще могат да ги прехвърлят на друг доставчик на услуги по-лесно;
  • засилване на „правото да бъдеш забравен“ – потребителите ще могат да изискват изтриване на своите лични данни, ако стопанска или друга организация няма законни основания за тяхното съхранение;
  • прилагане на правилата на ЕС, когато личните данни се обработват извън Европа – хората ще могат да се обръщат към националния орган за защитата на данни в своята страна, дори когато техните данни се обработват от компания извън ЕС.

Ползи за бизнеса

Наличието на единен набор от правила би насърчило по-последователно прилагане на законодателството в целия ЕС. Предприятията ще разполагат с ясни правила как да боравят с лична информация.

Бюрокрацията също ще бъде намалена - по оценки това ще доведе до намаляване на разходите на компаниите с около 2,3 млрд. евро на година. Например те ще трябва да работят само с един национален орган за защита на личните данни в държавата от ЕС, в която извършват основната си дейност.

По-добро прилагане

Новите правила ще дадат на националните органи за защита на данните правомощия да прилагат по-стриктно законодателството на ЕС.

При разследването на престъпления ще се прилага отделен закон за обмена на данни.

Следващи стъпки

Предложенията допълват усилията на ЕС за насърчаване на онлайн търговията чрез повишаване на потребителското доверие - това ще допринесе за икономическия растеж и създаването на работни места. Те трябва да бъдат одобрени от правителствата на страните в ЕС и от Европейския парламент, преди да се превърнат в закон.

Повече за предложенията за преразглеждане на законодателството на ЕС за защита на личните данни English

Повече за защитата на данните в ЕС

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки