Ścieżka nawigacji

Strategia ochrony praw własności intelektualnej - 24/05/2011

Kilka podrobionych przedmiotów, w tym torba, but, filtr powietrza do samochodu i piłka futbolowa © UE

Koordynacja działań na poziomie UE umożliwiłaby lepszą ochronę praw własności intelektualnej oraz skuteczniejsze zwalczanie podrabiania i piractwa.

Podrabianie i piractwo stanowią zagrożenie dla gospodarki UE - wymuszają obniżanie cen produktów oryginalnych i utrudniają utrzymanie się na rynku uczciwym producentom. Ale jest to również zagrożenie dla konsumentów, gdyż podrobione produkty często nie spełniają wymogów w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Zjawiska te ostatnio przybrały na sile - Internet ułatwia nielegalne pobieranie muzyki, filmów, oprogramowania i innych treści cyfrowych. Tymczasem fałszerze rozwijają działalność i nie poprzestają już na handlu towarami luksusowymi. Sprzedają też produkty będące w powszechniejszym użyciu, takie jak środki żywnościowe, kosmetyki, środki higieniczne, leki i części zamienne do samochodów.

W odpowiedzi na nasilenie się tego zjawiska Komisja proponuje dostosować przepisy UE w zakresie praw własności intelektualnej chroniące utwory literackie i muzyczne oraz dzieła sztuki (prawa autorskie), odkrycia i wynalazki (patenty), a także słowa, zdania, symbole i projekty (znaki towarowe).

Gwarancja autentyczności i bezpieczeństwa

Konsumenci uzyskaliby łatwiejszy dostęp do chronionych dzieł i pewność, że produkty i usługi, za które płacą, są autentyczne i bezpieczne.

Prawa własności intelektualnej mają ogromne znaczenie dla 25 milionów małych i średnich przedsiębiorstw europejskich - chronią ich inwestycje w nowe produkty i usługi, ułatwiają im dostęp do źródeł finansowania i pobudzają uczciwą konkurencję.

Przedsiębiorstwa i wynalazcy zyskaliby na wprowadzeniu prostszego systemu patentowego, gdyż obecny jest zbyt skomplikowany i wymaga ponoszenia wysokich kosztów.

Zwiększenie obrotów w handlu legalnymi produktami (w ramach eliminowania z rynku towarów podrobionych i pirackich) podwyższyłoby dochody podatkowe państw członkowskich UE.

Proponowane zmiany obejmują DeutschEnglishfrançais:

  • utworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej, dzięki któremu wynalazcy mogliby chronić swoje wynalazki w całej UE za pomocą tylko jednego patentu, co znacznie ograniczy koszty i obciążenia administracyjne
  • zmodernizowanie systemu znaków towarowych, tak by zapewniał skuteczniejszą ochronę i był prostszy, szybszy, efektywniejszy i bardziej spójny
  • ułatwienie dostępu do dzieł chronionych prawem autorskim, zwłaszcza należących do europejskiego dziedzictwa kulturowego i dostępnych w Internecie.

Rozwiązania te obejmują również strategię skuteczniejszego wdrażania prawa w tej dziedzinie na terenie UE, na jej granicach oraz we współpracy z krajami trzecimi.

Kolejne etapy

Komisja przedstawi konkretne wnioski legislacyjne w terminie do 2014 r.

W 2009 r. kraje UE przechwyciły około 118 mln podrobionych towarów, z czego 18 proc. stanowiło zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Więcej na temat praw własności intelektualnej DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki