Kruimelpad

Blauwdruk voor de intellectuele-eigendomsrechten - 24/05/2011

Een paar vervalsingen, waaronder een tas, een schoen, een luchtfilter voor auto's en een voetbal © EU

Een gezamenlijke aanpak van de EU zou goed zijn voor de bescherming van de intellectuele eigendom en de strijd tegen namaak en piraterij.

Vervalste producten en illegale kopieën ondermijnen de EU-economie. Zij zijn goedkoper dan officiële producten, waardoor eerlijke producenten van de markt worden verdrongen. De consument loopt meer risico, omdat vervalste producten vaak niet aan de gezondheids- en veiligheidsnormen voldoen.

Illegaal kopiëren is sterk in opmars, nu het downloaden van muziek, films, software en andere gedigitaliseerde werken dankzij internet zo makkelijk is. Vervalsers zijn intussen overgestapt van luxeartikelen naar alledaagse producten zoals levensmiddelen, cosmetica, lichaamsverzorgingsproducten, geneesmiddelen en auto-onderdelen.

Om de problemen beter te kunnen aanpakken, wil de Commisie de intellectuele-eigendomswetgeving aanscherpen. Literatuur, muziek en kunstwerken (auteursrechten), ontdekkingen en uitvindingen (octrooien) en bepaalde woorden, zinnen, symbolen en logo's (handelsmerken) verdienen meer bescherming.

Echt en veilig

Beschermde werken moeten beter toegankelijk worden en tegelijk moet de koper de garantie krijgen dat hij een echt en veilig product krijgt.

Intellectuele-eigendomsrechten zijn van levensbelang voor de 25 miljoen kleine en middelgrote bedrijven in Europa. Bescherming van hun investeringen in nieuwe producten en diensten betekent voor hen eerlijke concurrentievoorwaarden en makkelijker toegang tot financiering.

Het octrooistelsel voor bedrijven en uitvinders moet eenvoudiger worden, want het is nu nog te ingewikkeld en te duur.

Bovendien stijgen de belastinginkomsten van de EU-landen als namaak en piraterij beter worden bestreden en de handel in legale producten toeneemt.

Wat is precies de bedoeling?DeutschEnglishfrançais

  • Er moet één enkel octrooistelsel komen, zodat een uitvinding maar één keer hoeft te worden geregistreerd voor de meeste EU-landen. Dit betekent lagere kosten en minder bureaucratie.
  • De bescherming van handelsmerken moet eenvoudiger, sneller, doeltreffender en samenhangender worden.
  • Auteursrechtelijk beschermde werken en het hele geschreven Europees cultureel erfgoed moeten zo veel mogelijk toegankelijk zijn via internet.

Ook moet de handhaving in de EU en aan de grenzen worden verbeterd in samenwerking met de landen buiten de EU.

De volgende stap

In 2014 zal de Commissie met concrete voorstellen komen.

De EU-landen hebben in 2009 118 miljoen vervalste artikelen in beslag genomen. In 18% van de gevallen ging het om producten die een gevaar voor het publiek vormden.

Meer over intellectuele-eigendomsrechten DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links