Navigācijas ceļš

Plāns intelektuālā īpašuma tiesību jomā - 24/05/2011

Viltotas preces, tostarp soma, kurpe, gaisa filtrs un futbola bumba © ES

Saskaņota ES mēroga pieeja, kā labāk aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības un apkarot pirātismu un viltojumus.

Pirātisms un viltojumi apdraud ES ekonomiku, pazeminot autentisko preču cenu un apgrūtinot godīgajiem ražotājiem uzņēmējdarbību. Apdraudēti ir arī patērētāji, jo viltotas preces bieži vien neatbilst veselības aizsardzības un drošuma standartiem.

Šo apdraudējumu pastiprina interneta sniegtās iespējas nelikumīgi lejupielādēt mūziku, filmas, programmas un citus ciparsignālu formā viegli pārveidojamus darbus. Arī viltotāji paplašinājuši savu darbības jomu un no viltotām luksusa precēm pārgājuši uz vienkāršākām precēm, tādām kā pārtika, kosmētika, higiēnas preces, automobiļu rezerves daļas.

Lai risinātu šo problēmu, Komisija ierosina modernizēt ES intelektuālā īpašuma tiesību regulējumu, kurš aizsargā literāros, muzikālos un mākslas darbus (autortiesības), atklājumus un izgudrojumus (patenti), kā arī vārdus, frāzes, simbolus un dizainparaugus (preču zīmes).

Īsts un drošs

Cilvēki iegūs no tā, ka aizsargātie darbi būs vieglāk pieejami, un viņi varēs būt pārliecināti, ka iegādātās preces un pakalpojumi ir īsti un droši.

Intelektuālā īpašuma tiesības ir vitāli svarīgas Eiropas 25 miljoniem mazo un vidējo uzņēmumu, tāpēc ka tās aizsargā šo uzņēmumu ieguldījumus jaunos ražojumos un pakalpojumos, palīdz šiem uzņēmumiem tikt pie finansēm un sekmē godīgu konkurenci.

Uzņēmēji un izgudrotāji varēs izmantot priekšrocības, ko sniedz vienkāršākas patentu sistēmas, kuras šobrīd ir pārāk sarežģītas un dārgas.

Ja atteiksimies no viltojumiem un pirātprecēm par labu likumīgai tirdzniecībai, palielināsies ES dalībvalstu valdību nodokļu ieņēmumi.

Daži no priekšlikumiem ir šādi DeutschEnglishfrançais:

  • izveidot vienotu patentu aizsardzības sistēmu, kurā izgudrotājiem būtu jāreģistrē tikai viens patents, kurš darbotos vairumā ES valstu, — tā tiktu samazinātas izmaksas un birokrātija;
  • efektīvāk aizsargāt zīmolus, pateicoties modernizētai preču zīmju sistēmai, kura būtu vienkāršāka, ātrāka, efektīvāka un konsekventāka;
  • atvieglināt piekļuvi ar autortiesībām aizsargātiem darbiem, īpašu uzmanību veltot plašākam interneta izmantojumam un Eiropas kultūras mantojuma darbiem.

Šajā pieejā paredzēta arī regulējuma efektīvākas izpildes stratēģija ES, pie tās robežām un ārpussavienības partnervalstīs.

Nākamie soļi

Komisija līdz 2014. gadam nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem.

ES valstīs 2009. gadā ir atsavināti 118 miljoni viltotu izstrādājumu, no kuriem 18 % apdraudēja sabiedrības veselību.

Vairāk par intelektuālā īpašuma tiesībām DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites