Naršymo kelias

Intelektinės nuosavybės teisių strategija - 24/05/2011

Keletas klastočių: krepšys, batai, automobilio oro filtras, futbolo kamuolys ir kt. © ES

Derinant veiklą ES lygmeniu būtų lengviau apsaugoti intelektinės nuosavybės teises ir kovoti su piratavimu bei klastojimu.

Piratavimas ir klastojimas kelia grėsmę ES ekonomikai, nes dėl jų numušamos autentiškų prekių kainos, o sąžiningiems gamintojams dėl to sunku verstis. Pavojus kyla ir vartotojams, nes suklastoti produktai dažnai neatitinka sveikatos ir saugos standartų.

Piratavimo mastas padidėjo išpopuliarėjus internetui, nes juo paprasta neteisėtai parsisiųsdinti muzikos kūrinių, filmų, programinės įrangos ir kitų lengvai skaitmeninamų kūrinių. Klastotojai, iš pradžių padirbinėję tik prabangos prekes, ėmė klastoti ir kasdieniame gyvenime naudojamus produktus: maistą, kosmetiką, higienos priemones, vaistus ir mašinų detales.

Siekdama išspręsti šią problemą Komisija siūlo atnaujinti ES intelektinės nuosavybės teisės aktus, kuriais saugomi literatūros, muzikos ir meno kūriniai (autorių teisės), atradimai ir išradimai (patentai), žodžiai, sakiniai, simboliai ir dizainas (prekių ženklai).

Nesuklastota ir saugu

Vartotojai turėtų daugiau galimybių naudotis intelektinės nuosavybės teisėmis saugomais kūriniais ir galėtų būti tikri, kad perkamos prekės ir paslaugos nėra suklastotos ir yra saugios.

Intelektinės nuosavybės teisių apsauga nepaprastai svarbi 25 milijonams Europos mažųjų ir vidutinių įmonių. Turi būti apsaugotos jų investicijos į naujus produktus ir paslaugas, padedama joms gauti finansavimą ir didinama sąžininga konkurencija.

Įmonėms ir išradėjams būtų naudinga paprastesnė patentų sistema. Šiuo metu ji pernelyg sudėtinga ir brangi.

Užtikrinus teisėtą prekybą (pašalinus iš rinkos padirbtas ir piratines prekes) padidėtų ES šalių mokesčių įplaukos.

Siūlomi pokyčiai DeutschEnglishfrançais

  • Siūloma sukurti bendrą patentinės apsaugos sistemą, kad investuotojams reikėtų įregistruoti tik vieną patentą, galiojantį daugumoje ES šalių. Dėl to sumažėtų sąnaudų ir biurokratizmo.
  • Kad prekių ženklai būtų geriau saugomi, siūloma modernizuoti prekių ženklų sistemą, kad ji taptų paprastesnė, spartesnė, veiksmingesnė, ekonomiškesnė ir nuoseklesnė.
  • Siūloma supaprastinti prieigą prie autorių teisėmis apsaugotų kūrinių, Europos kultūros paveldo, visų pirma internete.

Be to, numatyta veiksmingesnė intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo Europos Sąjungoje, jos pasienyje ir palaikant ryšius su ES nepriklausančiomis šalimis strategija.

Tolesni veiksmai

Iki 2014 m. Komisija pateiks konkrečius pasiūlymus.

2009 m. ES šalyse konfiskuota apie 118 milijonų suklastotų prekių. 18 % šių prekių kėlė grėsmę visuomenės sveikatai.

Plačiau apie intelektinės nuosavybės teises DeutschEnglishfrançais

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos