Cosán nascleanúna

Treoirphlean do chearta maoine intleachtúla - 24/05/2011

Roinnt earraí bréige, ina measc mála, bróg, aerscagaire cairr, agus peil © AE

Is fearr a chosnódh cur chuige comhordaithe ón AE cearta maoine intleachtúla is a throidfeadh sé píoráideacht agus góchumadh.

Bagairt ar gheilleagar an AE is ea píoróideacht is góchumadh óir gearrann siad faoi phraghas na dtáirgí barántúla, rud a dhéanann saol an ghnó níos deacra do tháirgeoirí macánta. Fairis sin, bíonn tomhaltóirí i mbaol mar is minic ná bacann táirgí bréige le caighdeáin sláinte is sábháilteachta

Ag dul in olcas atá an bhagairt, mar éascaíonn an tIdirlíon íodlódáil mhídhleathach ceoil, scannán, bogearraí agus saothar eile atá so-dhigitithe. Idir an dá linn, leathnaigh góchumadóirí a dtrádáil ó shó-earraí bréige go nithe níos coitianta amhail earraí bia, cosmaidí, táirgí sláinteachais, cógais agus páirteanna spártha do charranna.

Chun an fhadhb a chomhrac, tá faoin gCoimisiún féachaint le dlíthe an AE um chearta maoine intleachtúla a nuachóiriú. Dlíthe iadsa a chosnaíonn saothair liteartha, cheoil nó ealaíne (cóipcheart), fionnachtana agus aireagáin (paitinní) agus focail, abairtíní, siombailí agus dearaí (trádmhairc).

Dílis agus sábháilte

Thairbheodh daoine as rochtain níos fusa ar shaothair atá faoi chosaint agus as an gcinnteacht gur táirgí dílse, sábháilte atá á gceannach acu.

Tá cearta maoine intleachtúla fíor-riachtanach do 25 milliún gnóthas beaga is meánmhéide na hEorpa - chun a n-infheistíocht i dtáirgí is i seirbhísí nua a chosaint, le cabhrú leo rochtain ar mhaoiniú a fháil agus le hiomaíochas cothrom a mhéadú.

Thairbheodh lucht gnó agus aireagóirí ó chóras paitinní níos simplí, córas atá róchasta is róchostach faoi láthair.

Athrú mór ó earraí góchumtha agus píoráidithe chuig trádáil dhlisteanach, threiseodh sé ioncam cánach na rialtas AE freisin.

Ar na hathruithe atá á moladh, áirítear DeutschEnglishfrançais:

  • córas aonadach a chruthú chun paitinní a chosaint, ionas nár ghá d'aireagóirí ach paitinn amháin a chlárú chun formhór na dtíortha AE a chumhdach - rud a laghdóidh costais agus rómhaorlathas
  • brandaí a chosaint ar shlí níos éifeachtaí trí chóras trádmharc nuachóirithe atá níos simplí, níos tapa, níos éifeachtaí, níos tíosaí is níos comhsheasmhaí.
  • rochtain ar shaothair atá faoi chosaint cóipchirt a éascú, go háirithe ar líne agus lena n-áirítear oidhreacht chultúrtha na hEorpa

Fairis sin, leagann an cur chuige amach straitéis níos éifeachtaí lena chur i bhfeidhm laistigh de AE, ag a theorainneacha agus i gcomhar le tíortha neamh-AE.

Na chéad chéimeanna eile

Déanfaidh an Coimisiún sainmholtaí roimh 2014.

D'urghabh tíortha an AE thart ar 118 milliún bréag-earra in 2009, a raibh 18% acu ina mbaol do shláinte an phobail.

Tuilleadh faoi chearta maoine intleachtúla DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links