Navigatsioonitee

Intellektuaalomandiõiguste kavand - 24/05/2011

Mõned võltsitud esemed, sealhulgas kott, king, auto õhufilter ja jalgpall © EU

Koordineeritud ELi lähenemine kaitseb paremini intellektuaalomandiõigusi ning aitab võidelda piraatluse ja võltsimise vastu.

Piraatlus ja võltsimine kujutavad endast ELi majandusele ohtu, lüües autentsete toodete hinnad alla ning muutes ausate tootjate jaoks konkurentsis püsimise väga raskeks. Tarbijad on samuti ohus, sest võltsitud toodetega kaasneb sageli tervise- ja ohutusstandardite eiramine.

Oht on suurenemas, sest Internet muudab muusika, filmide, tarkvara ning muude hõlpsasti digiteeritavate teoste ebaseadusliku allalaadimise lihtsamaks. Samal ajal on võltsijad oma äri laiendanud. Enam ei võltsita üksnes luksuskaupu, vaid ka tavalisemaid tooteid, nagu toiduained, kosmeetika, hügieenitooted, ravimid ja autode varuosad.

Selleks et probleemi vastu võidelda, teeb komisjon ettepaneku ajakohastada ELi intellektuaalomandiõigusi käsitlevaid õigusakte, mis kaitsevad töid kirjanduse, muusika ja kunsti valdkondades (autoriõigused), avastusi ja leiutisi (patendid) ning sõnu, väljendeid, sümboleid ja kavandeid (kaubamärgid).

Autentne ja ohutu

Inimesed saavad kasu lihtsamast juurdepääsust kaitstud teostele ning kindluse, et nende ostetud tooted ja teenused on autentsed ning ohutud.

Intellektuaalomandiõigused on olulised Euroopa 25 miljonile VKEle, sest kaitsevad nende investeeringuid uutesse toodetesse ja teenustesse, aitavad neil saada turvalise juurdepääsu rahastamisele ning suurendavad ausat konkurentsi.

Ettevõtjad ja leiutajad saavad kasu lihtsustatumast patendisüsteemist, mis on praegu liiga keeruline ja kulukas.

Seaduslik kauplemine võltsingute ja piraatluse asemel suurendab ELi liikmesriikide maksutulusid.

Kavandatud on järgmised muudatused DeutschEnglishfrançais:

  • luuakse ühtne patendikaitse süsteem, mis võimaldab leiutajatel registreerida ainult üks enamikke ELi liikmesriike hõlmav patent. See vähendab kulusid ja bürokraatiat;
  • kaubamärke kaitstakse paremini ajakohastatud kaubamärgisüsteemi abil, mis on lihtsam, kiirem, tõhusam, majanduslikult kasulikum ja järjekindlam;
  • EL pääseb paremini juurde autorikaitsega hõlmatud teostele (eelkõige Internetis) ja Euroopa kultuuripärandile.

Lähenemisviisiga pannakse paika ka tõhusam jõustamisstrateegia ELis, selle piiridel ja partnerlustes ELi mittekuuluvate riikidega.

Järgmised sammud

Komisjon teeb konkreetsed ettepanekud enne 2014. aastat.

ELi liikmesriigid kõrvaldasid 2009. aastal turult 118 miljonit võltsitud toodet, millest 18% kujutasid ohtu inimeste tervisele.

Lugege täiendavalt intellektuaalomandiõiguste kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad