Διαδρομή πλοήγησης

Σχέδιο για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας - 24/05/2011

Μερικά δείγματα πλαστών προϊόντων: τσάντα, παπούτσια, φίλτρο αέρα αυτοκινήτου και μπάλα ποδοσφαίρου © EU

Συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ για μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας.

Η πειρατεία και η παραποίηση/απομίμηση θέτουν σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή οικονομία με την πώληση προϊόντων σε τιμές χαμηλότερες από τις τιμές των αυθεντικών, δυσχεραίνοντας έτσι την παραμονή έντιμων εμπόρων στην αγορά. Κινδυνεύουν όμως και οι καταναλωτές δεδομένου ότι τα προϊόντα απομίμησης συχνά δεν πληρούν τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας.

Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται συνεχώς, καθώς γίνεται όλο και ευκολότερη η παράνομη τηλεφόρτωση από το Διαδίκτυο μουσικής, ταινιών, λογισμικού και άλλων εύκολα ψηφιοποιημένων έργων. Στο μεταξύ, οι παραποιητές δεν περιορίζονται σε πλαστά είδη πολυτελείας, αλλά επεκτείνουν την εμπορική τους δραστηριότητα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως τρόφιμα, καλλυντικά, είδη υγιεινής, φάρμακα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία προστατεύει τα λογοτεχνικά, μουσικά και καλλιτεχνικά έργα (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας), τις ανακαλύψεις και τις εφευρέσεις (ευρεσιτεχνίες) και τις λέξεις, φράσεις, σύμβολα και σχέδια (εμπορικά σήματα).

Γνησιότητα και ασφάλεια

Οι πολίτες θα ωφεληθούν από την ευκολότερη πρόσβαση σε προστατευόμενα έργα και τη διασφάλιση της γνησιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράζουν.

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας έχουν τεράστια σημασία για τις 25 εκατ. μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης, επειδή προστατεύουν τις επενδύσεις αυτών των επιχειρήσεων σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τις βοηθούν να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και αυξάνουν τον θεμιτό ανταγωνισμό.

Οι επιχειρήσεις και οι εφευρέτες θα ωφεληθούν από την απλούστευση του συστήματος ευρεσιτεχνιών που είναι σήμερα ιδιαίτερα πολύπλοκο και δαπανηρό.

Η στροφή από την παραποίηση/ απομίμηση και την πειρατεία στο νόμιμο εμπόριο θα ενισχύσει επίσης τα φορολογικά έσοδα των χωρών της ΕΕ.

Οι προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν DeutschEnglishfrançais:

  • δημιουργία ενιαίου συστήματος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, ώστε να αρκεί μία και μόνο καταχώριση από τους εφευρέτες για να αναγνωρίζονται οι ευρεσιτεχνίες τους στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και της γραφειοκρατίας,
  • μεγαλύτερη προστασία των εμπορικών σημάτων μέσω εκσυγχρονισμού του ισχύοντος συστήματος το οποίο θα γίνει απλούστερο, ταχύτερο, αποτελεσματικότερο, συνεπέστερο και αποδοτικότερο,
  • διευκόλυνση της πρόσβασης σε προϊόντα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, ιδίως στο Διαδίκτυο, όπως τα προϊόντα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

Η πρόταση προβλέπει επίσης μια αποτελεσματικότερη στρατηγική επιβολής της νομοθεσίας εντός της ΕΕ, στα σύνορά της και στο πλαίσιο των εταιρικών της σχέσεων με τρίτες χώρες.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις πριν από το 2014.

Το 2009 κατασχέθηκαν σε χώρες της ΕΕ πλαστά προϊόντα αξίας περίπου 118 εκατ. ευρώ. Το 18% αυτών των προϊόντων κρίθηκαν επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

Περισσότερα για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι