Cesta

Rámcový plán EU v oblasti práv duševního vlastnictví - 24/05/2011

Padělky včetně tašky, boty, čističe vzduchu do auta a fotbalového míče © EU

Společný přístup na úrovni EU by umožnil lepší ochranu práv duševního vlastnictví a účinnější boj proti pirátství a padělatelství.

Pirátství a padělatelství představují pro evropské hospodářství vážnou hrozbu. Podkopávají totiž ceny originálních výrobků a stěžují poctivým výrobcům jejich snahu udržet se na trhu. Ohroženi jsou i spotřebitelé, jelikož napodobeniny často porušují zdravotní a bezpečnostní předpisy.

Tato hrozba má rostoucí tendenci, protože internet zjednodušuje nelegální stahování hudby, filmů, softwaru a dalších jednoduše digitalizovatelných děl. Padělatelé mezitím rozšířili svou činnost. Už nenapodobují pouze luxusní zboží ale i výrobky každodenní spotřeby, jako jsou potraviny, kosmetické přípravky, hygienické produkty, léky a náhradní díly do aut.

Evropská komise proto navrhuje modernizaci evropských právních předpisů v oblasti práv duševního vlastnictví, které chrání literární, hudební a umělecká díla (autorské právo), vynálezy a objevy (patenty) a slova, fráze, symboly a designy (ochranné známky).

Originální a bezpečné

Lidé by získali jednodušší přístup k chráněným dílům a záruku, že výrobky a služby, které nakupují, jsou originální a bezpečné.

Práva duševního vlastnictví mají zásadní význam pro 25 milionů malých a středních podniků v Evropě, neboť chrání jejich investice do nových výrobků a služeb, přispívají k zajištění dostupnosti finančních prostředků a posilují spravedlivou hospodářskou soutěž.

Pro podniky a vynálezce by byl přínosem jednodušší patentní systém, který je v současné době příliš složitý a nákladný.

Zamezení obchodu s padělanými a nezákonně získanými výrobky by také zvýšilo daňové příjmy do státních pokladen zemí EU.

Navrhované změny zahrnují DeutschEnglishfrançais:

  • vytvoření jednotného systému patentní ochrany, díky němuž by vynálezci registrovali patent pouze jednou, a ten by pak platil ve většině zemí EU (tím se sníží náklady i administrativní zátěž)
  • účinnější ochrana obchodních značek zavedením modernizovaného systému, který bude fungovat snadněji, rychleji a efektivněji a zároveň bude vykazovat větší konzistentnost
  • snazší přístup k dílům chráněným autorským právem, především na internetu, a také k evropskému kulturnímu dědictví.

V návrhu se rovněž hovoří o účinnější strategii prosazování práv duševního vlastnictví v EU, na jejích hranicích a ve spolupráci s dalšími zeměmi.

Další kroky

Komise předloží konkrétní návrhy do roku 2014.

V roce 2009 zabavily země EU okolo 118 milionů padělků, z nichž 18 % představovalo hrozbu pro zdraví spotřebitelů.

Další informace o právech duševního vlastnictví DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy