Навигационна пътека

Проект за правата върху интелектуалната собственост - 24/05/2011

Фалшифицирани стоки - чанта, обувка, въздушен филтър за автомобил и футболна топка © ЕС

Координиран подход на ЕС ще защити по-добре правата върху интелектуалната собственост и ще помогне в борбата с пиратството и фалшифицирането.

Пиратството и фалшифицирането представляват заплаха за икономиката на ЕС, тъй като цените на пиратските или фалшивите изделия са по-ниски от тези на автентичните продукти и това затруднява стопанската дейност на почтените производители. Потребителите също са изложени на риск, тъй като фалшивите продукти често нарушават стандартите за здраве и безопасност.

Тази заплаха нараства, тъй като интернет улеснява незаконното изтегляне на музика, филми, софтуер и други лесно дигитализирани творби. Междувременно фалшификаторите разшириха обхвата на търговията си от фалшифицирани луксозни стоки към по-често срещани неща като храни, козметика, хигиенни продукти, лекарства и резервни части за автомобили.

За решаване на проблема Комисията предлага модернизиране на законите на ЕС за правата върху интелектуалната собственост, които защитават литературни, музикални и художествени творби (авторски права), открития и изобретения (патенти) и думи, фрази, символи и дизайни (търговски марки).

Истински и безопасни

Хората ще имат по-лесен достъп до защитени творби, както и гаранции, че купуваните от тях продукти и услуги са истински и безопасни.

Правата върху интелектуалната собственост са от огромно значение за 25-те милиона малки и средни предприятия в Европа, тъй като защитават техните инвестиции в нови продукти и услуги, помагат им да си осигурят достъп до финансиране и засилват честната конкуренция.

Предприятията и изобретателите ще имат полза от по-опростена патентна система, тъй като настоящата е твърде сложна и скъпоструваща.

Преминаването от фалшифицирани и пиратски стоки към законна търговия ще помогне и за повишаване на данъчните приходи за правителствата от ЕС.

Сред предложените промени са DeutschEnglishfrançais:

  • създаване на единна система за защита на патенти, така че инвеститорите да регистрират само един патент, обхващащ повечето страни от ЕС. Това ще доведе до намаляване на разходите и бюрокрацията.
  • по-ефективна защита на марките чрез модернизирана система за търговските марки, която ще бъде по-проста, по-бърза, по-ефективна, по-ефикасна и по-последователна
  • улесняване на достъпа до защитени с авторски права творби, по-специално що се отнася до онлайн достъпа, включително и до европейското културно наследство

Предлага се също по-ефективна стратегия за прилагане на правата върху интелектуалната собственост в ЕС, по неговите граници и в партньорство със страни извън Съюза.

Следващи стъпки

Комисията ще направи конкретни предложения преди 2014 г.

През 2009 г. в страните от ЕС бяха заловени около 118 млн. фалшиви артикула, като 18 % от тях представляваха заплаха за общественото здраве.

Още за правата върху интелектуалната собственост DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки