Navigacijska pot

Posvetovanje o reformi korporativnega upravljanja - 27/04/2011

Sejna soba z mizo, stoli in zaslonom LCD z grafičnim prikazom © Baris Simsek/iStock

Kako izboljšati upravljanje javnih delniških družb in bolje zaščititi delničarje

Svetovna finančna kriza je razkrila neustreznost predpisov in kodeksov ravnanja, ki urejajo upravljanje podjetij s sedežem v EU.

Predpisi in kodeksi, ki določajo standarde dobrega in odgovornega upravljanja podjetij na evropskih borzah naj bi zagotovili upoštevanje dolgoročnih interesov delničarjev.

V okviru širše reforme prava družb v EU želi zdaj Evropska komisija ugotoviti, kako okrepiti pravila, da bodo manj temeljila na samourejanju. Vodstveni kadri in upravni odbori naj bi bili odgovornejši za svoje odločitve.

Komisija je svoje zamisli predstavila v zeleni knjigi English , namenjeni javnemu posvetovanju o boljšem nadzoru, ki naj bi ga izvajali upravni odbori, o sodelovanju delničarjev ter izvrševanju predpisov.

Upravni odbori

Komisija bi rada ugotovila, ali bi bilo smiselno, da bi upravni odbori podjetij imeli raznovrstnejšo in reprezentativnejšo sestavo - večjo zastopanost žensk ter članov z različnimi poklicnimi ozadji, strokovnimi znanji in različnimi narodnostmi.

Komisija pregleduje delovanje upravnih odborov in preverja, koliko časa člani odbora porabijo za spremljanje interesov svojih delničarjev. Preverja tudi obvladovanje tveganja in plače direktorjev.

Sodelovanje delničarjev

Komisija želi okrepiti sodelovanje delničarjev pri vprašanjih koporativnega upravljanja. S posvetovanjem želi ugotoviti, kako prepričati uprave, da se bodo zavzemale za trajnostni donos in dolgoročno uspešnost, ne samo za kratkoročne dobičke.

Tudi manjšinjski delničarji naj bi bili bolje zaščiteni. Preučiti je treba tudi, ali naj bi podjetja poznala identiteto svojih delničarjev.

Nadzor in izvrševanje

Kadar javne delniške družbe v EU ne izpolnjujejo nacionalnih priporočil korporativnega upravljanja, morajo v letnih izjavah to obrazložiti. Pogosto tega ne storijo.

Po novem predlogu naj bi za te izjave veljala strožja in natančnejša pravila, nacionalni nadzorni organi pa naj bi imeli več pristojnosti.

Kaj sledi

Posvetovanje se bo končalo 22. julija, nato pa se bo Komisija odločila, katere predpise EU je treba spremeniti.

Vaše mnenje o boljšem korporativnem upravljanju English
Več o pravu družb in korporativnem upravljanju DeutschEnglishfrançais

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave