Cale de navigare

Reformarea cadrului de guvernanţă corporativă - consultare - 27/04/2011

Sală de şedinţă cu masă, scaune şi ecran LCD pe care este afişat un grafic. © Baris Simsek/iStock

UE doreşte să cunoască opiniile cetăţenilor cu privire la ameliorarea modalităţilor de gestionare a întreprinderilor cotate la bursă şi de protecţie a acţionarilor.

Criza financiară mondială a evidenţiat unele puncte sensibile în ceea ce priveşte reglementările şi codul de conduită pe baza cărora sunt administrate întreprinderile din UE.

Aceste seturi de legi şi coduri stabilesc standardele pentru o gestionare eficientă şi responsabilă a întreprinderilor cotate la bursele europene. Ele sunt menite să garanteze faptul că aceste întreprinderi se preocupă de interesele pe termen lung ale acţionarilor.

În cadrul unei reforme mai ample privind dreptul societăţilor comerciale, Comisia analizează modalităţile prin care ar putea consolida normele şi prin care ar putea face ca guvernanţa corporativă să depindă mai puţin de autoreglementare. Managerii şi consiliile de administraţie ar urma să aibă o responsabilitate mai mare pentru deciziile pe care le iau.

Comisia a publicat o Carte verde English pentru o consultare publică cu privire la reformele posibile vizând optimizarea metodelor de supraveghere de către consiliile de administraţie, de participare a acţionarilor şi de aplicare a normelor.

Consiliile de administraţie

În cadrul consultării, cetăţenii sunt întrebaţi dacă este necesar ca întreprinderile să numească în funcţiile de conducere persoane cât mai diverse - mai multe femei, persoane provenind din diverse medii profesionale, de naţionalităţi diferite şi având competenţe variate.

De asemenea, Comisia abordează şi modul în care funcţionează consiliile şi timpul consacrat de membrii acestora supravegherii intereselor acţionarilor. Gestionarea riscurilor şi salarizarea directorilor sunt, de asemenea, aduse în discuţie.

Participarea acţionarilor

Un alt obiectiv al Comisiei este promovarea participării active a acţionarilor la elaborarea măsurilor care ţin de guvernanţa corporativă. Prin intermediul acestei consultări, Comisia doreşte să identifice modalităţile prin care conducerea ar putea fi determinată să acorde o mai mare importanţă obţinerii de venituri durabile şi performanţei pe termen lung, în loc să se concentreze numai pe profituri pe termen scurt.

De asemenea, acţionarii minoritari ar urma să beneficieze de o protecţie mai bună. Consultarea ridică problema oportunităţii identificării acţionarilor de către întreprinderi.

Monitorizare şi punere în aplicare

Dacă întreprinderile din UE cotate la bursă nu repectă recomandările naţionale privind guvernanţa corporativă, acestea sunt obligate să se justifice prin declaraţii anuale. Însă, deseori, ele neglijează această cerinţă.

Această Carte verde propune ca astfel de dispoziţii să devină obligatorii şi să facă obiectul unor reguli mai stricte şi mai detaliate, organismele naţionale de monitorizare urmând, de asemenea, să aibă un rol mai important.

Următoarele etape

Consultarea se încheie la 22 iulie, după care Comisia va decide dacă este necesară modificarea legislaţiei UE în domeniu.

Opiniile dumneavoastră privind guvernanţa corporativă English
Mai multe despre dreptul societăţilor comerciale şi guvernanţa corporativă DeutschEnglishfrançais

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră:

Linkuri utile