Ścieżka nawigacji

Konsultacja na temat reformy ładu korporacyjnego - 27/04/2011

Sala posiedzeń zarządu spółki, w której znajdują się stół, krzesła oraz ekran LCD pokazujący diagram kołowy. © Baris Simsek/iStock

Celem konsultacji jest zebranie opinii o sposobach poprawy zarządzania spółkami publicznymi oraz zwiększenia ochrony akcjonariuszy.

Światowy kryzys finansowy uwidocznił braki w przepisach i kodeksach postępowania regulujących sposób zarządzania unijnymi spółkami.

W tych przepisach i kodeksach ustanowiono normy dobrego i odpowiedzialnego zarządzania spółkami notowanymi na europejskich giełdach. Ich celem jest zagwarantowanie, że zarząd spółki będzie stale uwzględniać długoterminowe interesy akcjonariuszy.

W ramach ogólnej reformy unijnego prawa spółek Komisja bada obecnie sposoby ulepszenia przepisów i zmniejszenia ich zależności od samoregulacji. Dyrektorzy i zarządy spółek ponosiliby większą odpowiedzialność za swoje decyzje.

Komisja przedstawiła swoje propozycje w dokumencie do dyskusji English towarzyszącym konsultacji społecznej na temat możliwych reform obejmujących większy nadzór nad spółkami ze strony rad nadzorczych, udział akcjonariuszy oraz egzekwowanie obowiązujących przepisów.

Zarządy spółek

Jednym z elementów konsultacji jest pytanie, czy spółki powinny być zobowiązane do mianowania bardziej różnorodnej i reprezentatywnej grupy dyrektorów, skupiającej więcej kobiet oraz osób o różnych profilach zawodowych, umiejętnościach i narodowościach.

Komisja bada również sposób funkcjonowania zarządów oraz ocenia czas, jaki ich członkowie przeznaczają na doglądanie interesów akcjonariuszy. Przedmiotem analizy jest również zarządzanie ryzykiem i płace dyrektorskie.

Udział akcjonariuszy

Innym celem Komisji jest zwiększenie wkładu akcjonariuszy w kwestie dotyczące ładu korporacyjnego. W ramach konsultacji Komisja pragnie znaleźć sposoby nakłonienia zarządów spółek do osiągania zrównoważonych zysków i utrzymywania dobrej kondycji spółek w perspektywie długoterminowej, zamiast dążenia do krótkoterminowych zwyżek cen akcji.

Zdaniem Komisji akcjonariuszom mniejszościowym powinno się także zapewnić większą ochronę. Uczestnicy konsultacji zostaną poproszeni o odpowiedź na pytanie, czy spółki powinny móc zidentyfikować swoich akcjonariuszy.

Monitorowanie i egzekwowanie

Jeśli spółki notowane na giełdzie w UE nie wykonują krajowych zaleceń w zakresie ładu korporacyjnego, są zobowiązane do składania rocznych oświadczeń na temat powodów braku wykonania tych zaleceń, jednak często zdarza się, że spółki zaniedbują ten obowiązek.

W dokumencie do dyskusji zasugerowano, aby składanie tych oświadczeń regulowały bardziej surowe i szczegółowe przepisy, przy czym krajowe organy nadzoru powinny sprawować nad nim większą kontrolę.

Kolejne etapy

Konsultacja potrwa do 22 lipca, po czym Komisja zdecyduje, czy należy zmienić odpowiednie przepisy unijne.

Twoja opinia na temat ładu korporacyjnego English
Więcej na temat prawa spółek i ładu korporacyjnego DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki