Kruimelpad

Hervorming bedrijfsmanagement - raadpleging - 27/04/2011

Vergaderruimte van bedrijf met tafel, stoelen en LCD-scherm met taartdiagram. © Baris Simsek/iStock

EU wil weten wat u denkt over het bestuur van beursgenoteerde bedrijven en de bescherming van de aandeelhouders

De financiële wereldcrisis heeft lacunes blootgelegd in de regels en gedragscodes voor het bestuur van bedrijven in de EU.

Die regels en gedragscodes bepalen wat goed en verantwoordelijk bestuur is van bedrijven die op de Europese beurzen genoteerd zijn. Het is de bedoeling dat de managers vooral oog hebben voor de belangen van hun aandeelhouders op lange termijn.

De Europese Commissie is bezig met de hervorming van het vennootschapsrecht en wil nu ook nagaan hoe de regels voor goed bestuur kunnen worden verstrengd en minder afhankelijk worden van zelfregulering. Managers en raden van bestuur zouden dan meer aansprakleijk worden voor hun beslissingen.

De Commissie heeft haar plannen uiteengezet in een discussienota English voor een openbare raadpleging over mogelijke hervormingen met het oog op een beter toezicht door raden van bestuur, meer inspraak van aandeelhouders en betere handhaving van de regels.

Raden van bestuur

De Commissie wil weten of raden van bestuur diverser en evenwichtiger moet worden samengesteld: meer vrouwen en mensen met een andere beroepservaringen, vaardigheden of nationaliteiten.

Zij wil ook nagaan hoe raden van bestuur functioneren en hoeveel tijd de leden ervan besteden aan de belangen van de aandeelhouders. Ook risicobeheer en de betaling van directeurs worden behandeld.

Inspraak van aandeelhouders

De Commissie wil ook dat de aandeelhouders meer invloed krijgen op het bedrijfsbeheer. Zij wil weten hoe het management ertoe kan worden gebracht te streven naar duurzame winst en prestaties op lange termijn, niet naar hoge aandelenkoersen op korte termijn.

Minderheidsaandeelhouders moeten beter worden beschermd. Misschien moeten bedrijven hun aandeelhouders kunnen identificeren?

Toezicht en handhaving

Als beursgenoteerde bedrijven in de EU niet voldoen aan de nationale aanbevelingen voor bedrijfsbestuur, moeten zij jaarlijks verklaren waarom dit zo is. Maar al te vaak leggen bedrijven die vereiste naast zich neer.

De Commissie stelt in haar discussienota dat er striktere en gedetailleerde regels nodig zijn voor die verklaringen en dat de toezichtsorganen hun werk beter moeten kunnen doen.

Volgende stappen

De raadpleging eindigt op 22 juli. Nadien zal de Commissie besluiten of de EU-wetgeving moet worden aangepast.

Uw mening over beter bedrijfsmanagement English
Meer over vennootschapsrecht en bedrijfsmanagement DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links