Cosán nascleanúna

Leasú ar rialachas corparáideach - comhairliú - 27/04/2011

Seomra boird i gcuideachta le bord, cathaoireacha agus scáileán LCD ar a bhfuil píchairt. © Baris Simsek/iStock

Tuairimí á lorg conas feabhas a chur ar an mbealach a bhainistítear cuideachtaí atá á dtrádáil go póiblí agus conas cosaint níos fearr a sholáthar do scairshealbhóirí.

Nocht an ghéarchéim airgeadais dhomhanda laigí sna rialacha agus sna códanna iompair a rialaíonn an chaoi ina mbainistítear cuideachtaí atá bunaithe san AE.

Leagann na dlíthe agus na cóid sin síos an caighdeán do bhainisteoireacht mhaith, fhreagrach, do chuideachtaí atá á dtrádáil ar stocmhalartáin na hEorpa. Tá siad le cinntiú go leanfaidh foireann bhainistíochta na gcuideachtaí orthu ag díriú ar leasanna fad-téarmacha na scairshealbhóirí.

Mar chuid d'athchóiriú níos leithne ar dhlí corparáideach an AE, tá an Coimisiúin anois ag scrúdú conas na rialacha a neartú agus iad a dhéanamh neamhspleách ón bhféin-rialú. Bheadh bainisteoirí agus boird na stiúrthóirí níos freagraí as a gcuid breitheanna.

Tá tuairimí an Coimisiúin leagtha amach i bplépháipéar English do chomhairliúchán poiblí ar leasuithe féideartha a chumhdódh forbhreithniú níos fearr ó na boird, agus rannpháirtiú is cur i bhfeidhm feabhsaithe.

Boird na stiúrthóirí

Ceistítear sa chomhairliúchán ar cheart do chuideachtaí grúpa stiúrthóirí a cheapadh atá níos éagsúla agus atá ionadaíoch ar bhreis daoine a dhéanamh - le tuilleadh ban agus daoine le raon cúlraí gairmiúla, scileanna agus náisiúntachtaí.

Tá an Coimisiún ag breathnú freisin ar an tslí ina bhfeidhmíonn boird agus an méid ama a chaitheann na baill ag déanamh maoirseachta ar leasanna na scairshealbhóirí. Tá bainistiú riosca agus pá na stiúrthóirí á meas chomh maith.

Rannpháirtíocht na scairshealbhóirí

Aidhm eile atá ag an gCoimisiún, sin ionchur na scairshealbhóirí a mhéadú ar shaincheisteanna rialachais chorparáidigh. Tríd an gcomhairliúchán, is mian leis a fhionnadh conas áiteamh ar an mbainistíocht díriú ar fheidhmiú fadtéarmach is ar thorthaí inbhuanaithe, ní hamháin ar mhéaduithe gearrthéarmacha ar luach na scaireanna.

Bheadh breis cosanta freisin ag scairshealbhóirí mionlaigh. Tá tuairimí á lorg ar cheart go mbeadh cuideachtaí in ann a scairshealbhóirí a aithint.

Pionóis agus forfheidhmiú

Nuair ná comhlíonann cuideachtaí a thrádáiltear go poiblí san AE na moltaí náisiúnta faoi rialachas corparáideach, bíonn orthu ráitis bhliantúla a dhéanamh chun an fáth a mhíniú. Ach is rómhinic ná bacann cuideachtaí leis an gceangaltas sin.

Molann an plépháipéar rialacha níos daingne agus níos mionsonraithe do na ráitis sin agus gur cheart níos mó maoirseachta a bheith ag comhlachtaí náisiúnta monatóireachta.

Na chéad chéimeanna eile

Críochnóidh an comhairliúchán an 22 Iúil agus ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiúin cinneadh an gá na dlíthe AE ábhartha a athrú.

Do thuairimí faoi rialachas corparaideach níos fearr English
Tuilleadh ar dhlí na gcuideachtaí agus ar rialachas corparáideach DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links