Navigointipolku

Parannuksia yritysten hallinnointijärjestelmään - 27/04/2011

Yrityksen kokoushuone, jonka seinän LCD-näytöllä on värikäs ympyrädiagrammi © Baris Simsek/iStock

Komission järjestämässä julkisessa kuulemisessa pyydetään näkemyksiä siitä, kuinka eurooppalaisten yritysten hallinnointijärjestelmää ja muun muassa osakkeenomistajien suojaa voitaisiin parantaa.

Maailmanlaajuinen talous- ja finanssikriisi on paljastanut heikkouksia EU:hun sijoittautuneiden yritysten hallinnointijärjestelmää koskevissa säännöissä ja periaatteissa.

EU-lainsäädännössä ja yritysten hallinnointikoodeissa määritetään eurooppalaisten pörssiyhtiöiden hyvää ja vastuullista hallinnointia koskevat normit. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että yrityksen hallinnoinnissa otetaan huomioon etenkin osakkaiden edut pidemmällä aikavälillä.

Osana EU:n yhtiölainsäädännön laajempaa uudistusta komissio tarkastelee nyt, kuinka sääntöjen tehokkuutta voitaisiin parantaa. Samalla halutaan vähentää järjestelmän riippuvuutta itsesääntelystä. Uusi järjestelmä lisäisi yritysten johdon ja hallitusten vastuuta päätöksistään.

Komissio esittelee ajatuksiaan julkisen kuulemisen pohjaksi laaditussa tausta-asiakirjassa English . Mahdolliset uudistukset koskisivat muun muassa hallitusten suorittaman valvonnan parantamista, osakkaiden tiiviimpää osallistumista ja yritysten hallinnointikoodien valvontaa.

Yritysten hallitukset

Kuulemisessa tiedustellaan muun muassa, olisiko yritykset velvoitettava varmistamaan, että niiden johtoon ja hallituksiin kuuluu jäseniä monista eri ryhmistä. Näin edistettäisiin sukupuolten tasapuolista edustusta ja sitä, että hallituksissa on erilaisten ammatillisten taustojen ja taitojen sekä eri kansallisuuksien edustajia.

Komissio arvioi myös yritysten hallitusten toimintaa ja ajankäyttöä, muun muassa sitä, kuinka hyvin osakkaiden edut otetaan siinä huomioon. Kuulemisessa tarkastellaan myös riskienhallintaa ja johdon palkka- ja palkkiojärjestelyjä.

Osakkaiden osallistuminen

Komissio pyrkii edistämään osakkeenomistajien osallistumista yritysten hallinnointia koskevien kysymysten käsittelyyn. Se pyytää näkemyksiä siitä, kuinka yritysten johtoa voitaisiin kannustaa suuntaamaan mielenkiintoaan kestäviin tuottoihin ja yrityksen tuloksiin pidemmällä aikavälillä.

Myös vähemmistöosakkaiden suojaa halutaan parantaa. Kuulemisessa pyritään lisäksi selvittämään, tarvitaanko EU:hun järjestelmä, joka antaa yrityksille mahdollisuuden saada tietoonsa osakkeidensa omistajat.

Valvonta ja täytäntöönpano

Jos EU:hun sijoittautuneet pörssiyritykset eivät noudata jäsenmaissa annettuja yritysten hallinnointia koskevia suosituksia, niiden on joka vuosi perusteltava, miksi ne ovat päättäneet poiketa suosituksista. Perustelut jäävät esittämättä aivan liian usein.

Tausta-asiakirjan mukaan perustelujen esittämisestä olisi annettava tiukemmat ja yksityiskohtaisemmat säännöt. Kansallisilla valvontaelimillä olisi myös oltava asiassa enemmän sanan- ja valvontavaltaa.

Jatkotoimet

Kuulemiseen voi osallistua 22.7. saakka. Sen jälkeen komissio päättää, onko EU-lainsäädäntöä tarpeen muuttaa.

Mitä mieltä olet yritysten hallinnointijärjestelmästä EU:ssa? English
Lisätietoa EU:n yhtiölainsäädännöstä ja yritysten hallinnointijärjestelmästä DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä