Navigatsioonitee

Äriühingu üldjuhtimise reform - konsultatsioon - 27/04/2011

Ettevõtte juhatuse koosolekuruum laua, toolide ja graafikut kujutava LCD-ekraaniga. © Baris Simsek/iStock

Kuidas parandada börsil noteeritud äriühingute juhtimist ning pakkuda tõhusamat kaitset aktsionäridele.

Ülemaailmne finantskriis tõi esile ELis asuvate ettevõtete juhtimist käsitlevate eeskirjade ja juhendite puudused.

Kõnealuste õigusaktide ja eeskirjadega kehtestatakse Euroopa börsidel noteeritud äriühingute hea ja vastutustundliku juhtimise standardid. Need peaksid tagama selle, et äriühingu juhatus keskenduks oma aktsionäride pikemaajalistele huvidele.

ELi äriühinguõiguse üldise reformi raames uurib nüüd komisjon, kuidas tõhustada eeskirju ja muuta need iseregulatsioonist vähem sõltuvaks. Juhid ning juhatuse liikmed peaksid oma otsuste eest rohkem vastutama.

Komisjon on esitanud oma ideed aruteludokumendis English avalikuks konsultatsiooniks võimalike reformide kohta, et saavutada parem järelevalve juhatuste, aktsionäride osaluse ja jõustamise üle.

Juhatused

Konsultatsiooni raames uuritakse, kas äriühingutelt tuleks nõuda mitmekesisema ning laiema esindatusega juhatuste ametisse nimetamist - rohkem naisi ning inimesi erinevatelt kutsealadelt, kes on erinevate oskustega ning erinevatest rahvustest.

Komisjon vaatleb ka juhatuste töömeetodeid ning seda, kui palju kulutavad juhatuse liikmed aega aktsionäride huvide eest seismisele. Riskijuhtimine ja direktorite töötasu on samuti arutelu teemaks.

Aktsionäride osalus

Veel üheks komisjoni eesmärgiks on suurendada aktsionäride osalust äriühingute üldjuhtimisega seotud küsimustes. Konsultatsiooni kaudu soovib komisjon tuvastada viise, kuidas veenda juhatust saavutama jätkusuutlikumat kasumit ning pikemaajalisemaid tulemusi, mitte lühiajalist aktsiahinna tõusu.

Vähemusaktionärid oleksid samuti rohkem kaitstud. Arutatakse ka seda, kas äriühingud peaksid saama võimaluse oma aktsionäride identifitseerimiseks.

Järelevalve ja jõustamine

Kui ELi börsidel noteeritud äriühingud ei vasta riiklikele äriühingute üldjuhtimist käsitlevatele soovitustele, nõutakse neilt iga-aastaste aruannete esitamist selle kohta, miks nad seda ei teinud. Kuid äriühingud jätavad sageli kõnealuse nõude täitmata.

Kõnealuses aruteludokumendis soovitatakse nende aruannete esitamist reguleerida rangemate ja üksikasjalikumate eeskirjadega ning riiklikel järelevalveasutustel peaks olema tõhusam järelevalve roll.

Järgmised meetmed

Konsultatsioon lõpeb 22. juulil. Pärast seda otsustab komisjon, kas on vaja muuta asjaomaseid ELi õigusakte.

Teie seisukohad äriühingute üldjuhtimise tõhustamise kohta English
Lugege täiendavalt äriühinguõiguse ja äriühingute üldjuhtimise kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad