Sti

Reform af selskabsledelse - høring - 27/04/2011

Bestyrelseslokale med bord, stole og LCD-skærm, der viser lagkagediagram. © Baris Simsek/iStock

Hvordan kan børsnoterede virksomheder ledes bedre, og hvordan beskyttes aktionærerne bedst muligt?

Den verdensomspændende finanskrise har afsløret svagheder i de forskellige regler om, hvordan virksomheder i EU skal ledes.

Disse love og regler sætter standarden for god og ansvarlig ledelse af virksomheder, der handles på børserne i EU. De skal sikre, at en virksomheds ledelse altid har aktionærernes langsigtede interesser for øje.

Som led i en større reform af selskabsretten i EU undersøger Kommissionen nu, hvordan reglerne kan styrkes, og hvordan de bliver mindre afhængige af selvregulering. Direktører og bestyrelsesmedlemmer skal i højere grad holdes ansvarlige for de beslutninger, de tager.

Kommissionen har fremlagt sine tanker i et debatoplæg English til en offentlig høring om eventuelle reformer, der skal føre til bedre tilsyn fra bestyrelsernes side, aktionærdeltagelse og håndhævelse.

Bestyrelser

I høringen spørges der, om virksomheder bør forpligtes til at udnævne mere forskelligartede og repræsentative bestyrelser - med flere kvinder og folk, der ikke har samme faglige baggrund, kvalifikationer og nationalitet.

Kommissionen ser også på, hvordan bestyrelser fungerer, og hvor meget tid medlemmerne bruger på at repræsentere aktionærernes interesser. Risikostyring og aflønning af bestyrelsesmedlemmer står også på dagsordenen.

Aktionærdeltagelse

Et andet af Kommissionens mål er at øge aktionærernes input i spørgsmål om virksomhedsledelse. Gennem høringen vil den finde ud af, hvordan ledelsen kan overtales til at gå efter bæredygtige resultater på sigt i stedet for bare at satse på kortsigtede stigninger i aktiekursen.

Mindretalsaktionærerne skal også beskyttes bedre. Deltagerne i høringen bliver spurgt, om virksomhederne skal kunne se, hvem deres aktionærer er.

Et vågent øje

Når børsnoterede virksomheder i EU ikke overholder de nationale henstillinger om god virksomhedsledelse, skal de i en årsopgørelse forklare hvorfor. Men alt for ofte overholder virksomhederne ikke denne bestemmelse.

Debatoplægget foreslår, at sådanne opgørelser skal omfattes af strengere og mere detaljerede regler, og at de nationale overvågningsorganer skal føre mere tilsyn.

Næste skridt

Høringen slutter den 22. juli, og derefter beslutter Kommissionen, om EU's regler på området skal ændres.

Din mening om bedre virksomhedsledelse English
Mere om selskabsret og virksomhedsledelse DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links