Cesta

Veřejná konzultace ohledně reformy správy a řízení společností - 27/04/2011

Zasedací místnost správní rady společnosti se stolem, židlemi a LCD obrazovkou, na které je kruhový graf © Baris Simsek / iStock

Evropskou komisi zajímají názory na to, jakým způsobem by se dalo zdokonalit řízení veřejně obchodovatelných společností a jak zlepšit ochranu akcionářů.

Světová finanční krize odhalila slabiny v pravidlech, kterými se řídí správa podniků v EU.

Tato pravidla a zákony stanovují normy správného a odpovědného řízení společností, které jsou obchodovatelné na evropských burzách. Mají zajistit, aby se management firem neustále snažil chránit dlouhodobé zájmy svých akcionářů.

Evropská komise chce nyní v rámci širší reformy evropského firemního práva zjistit, jakým způsobem by se tato pravidla dala posílit a jak snížit jejich závislost na firemní samoregulaci. Manažeři a správní rady by za svá rozhodnutí nesli větší odpovědnost.

Komise své představy shrnula v tzv. zelené knize English , na jejímž základě by měla probíhat veřejná konzultace ohledně možných reforem. Ty by měly přinést lepší dohled ze strany správních rad, účast akcionářů na chodu firem a lepší prosazování práva.

Správní rady

Komise chce v rámci konzultace zjistit, zda by pro společnosti nebylo přínosné jmenovat různorodější správní rady s větším zastoupením žen a osob z různých profesí, s různými dovednostmi a různých národností.

Zajímá ji také, jak správní rady fungují a kolik času jejich členové tráví dohledem nad zájmy akcionářů. Řeší se i otázka řízení rizik a platy členů rad.

Účast akcionářů

Dalším z cílů Komise je dát akcionářům větší možnost vyjadřovat se ke správě a řízení společností. Prostřednictvím konzultace se také snaží zjistit, jak přimět management k tomu, aby usiloval o udržitelné výnosy a dlouhodobý výkon, a ne pouze o krátkodobé zisky na cenách akcií.

Menšinoví akcionáři by měli být lépe chráněni. Komisi také zajímá, zda by společnosti měly mít možnost znát údaje o svých akcionářích.

Monitorování a prosazování práva

Jestliže se veřejně obchodovatelné společnosti v EU neřídí vnitrostátními doporučeními ohledně správy a řízení, musí v každoročním prohlášení vysvětlit, proč tomu tak je. Tento požadavek však firmy často nedodržují.

Podle zelené knihy by se tato prohlášení měla řídit přísnějšími a podrobnějšími pravidly a vnitrostátní orgány dohledu by měly mít v tomto směru větší pravomoce.

Další kroky

Veřejná konzultace potrvá do 22. července 2011 a poté Komise rozhodne, zda a jak příslušné právní předpisy EU změnit.

Vaše názory na správu a řízení společností English
Další informace o firemním právu a správě a řízení společností DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy