Sökväg

EU-patent ska stimulera forskning och innovation - 15/04/2011

En hand som ritar en glödlampa © iStockphoto.com/NicolasLoran

EU-kommissionen vill införa ett gemensamt EU-patent i 25 medlemsländer. Patentet skulle minska företagens kostnader med 80 procent.

Servostyrda cyklar och internetuppkoppling via eluttaget är två exempel på europeiska uppfinningar. De är patentskyddade och kan inte tillverkas, användas eller säljas utan patenthavarens tillstånd.

Att få patent på en uppfinning är både komplicerat och dyrt. Ett patent som har utfärdats av Europeiska patentverket måste godkännas i alla de EU-länder där uppfinnaren vill ha ett skydd. Kostnaderna för administration och översättning är höga. Ett företag som vill skydda sin uppfinning i hela EU måste betala upp till 32 000 euro (ungefär 300 000 kronor), jämfört med i genomsnitt 1 850 euro i USA.

Därför har 25 EU-länder (alla medlemsländer utom Spanien och Italien) bestämt sig för att införa ett gemensamt EU-patent som ska vara enkelt och inte för dyrt. Som en följd av initiativet har kommissionen lagt fram två lagförslag.

Med det nya systemet kommer varje patent att kosta 680 euro. Genom att skapa gynnsammare förutsättningar för innovation - ett viktigt inslag i en hållbar ekonomisk tillväxt - kan man locka till sig investerare och forskare och stärka den inre marknaden.

Kommissionens förslag innehåller bland annat följande åtgärder:

  • När patentet har utfärdats blir det automatiskt giltigt i de 25 EU-länderna. På så sätt kan man undvika byråkrati och höga översättningskostnader.
  • Patentansökningarna kan lämnas in på vilket språk som helst. De måste alltid översättas till något av Europeiska patentverkets officiella språk (engelska, franska eller tyska), men patenthavaren får tillbaka utgifterna för översättningen.
  • I väntan på ett system för maskinöversättning gäller särskilda regler för ytterligare översättningar.

Kommissionens förslag kommer nu att gå vidare till rådet och Europaparlamentet. Kommissionen hoppas att Spanien och Italien kommer att ansluta sig till det nya systemet så småningom.

Läs mer om patent i EU DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar