Navigačný riadok

Jednotný európsky patent má posilniť výskum a inovácie - 15/04/2011

Ruka kresliaca žiarovku © iStockphoto.com/NicolasLoran

Komisia navrhla zavedenie jednotného európskeho patentu. Spoločný režim platný v 25 členských štátoch by znížil náklady podnikov na patentovú ochranu o 80 %.

Bicykel so servoriadením alebo internetové pripojenie cez elektrickú zásuvku sú vynálezy, ktoré sa zrodili v Európskej únii. Sú chránené patentom, a preto sa ich výroba, využitie alebo predaj nedá realizovať bez súhlasu vlastníka patentových práv.

V súčasnosti je získanie patentu komplikované a finančne náročné. Patent registrovaný Európskym patentovým úradom (EPO) neplatí automaticky vo všetkých členských štátoch, ale len v tých, v ktorých bol dodatočne validovaný. Takýto postup je administratívne aj finančne veľmi náročný. Na to, aby spoločnosť zaregistrovala svoj patent vo všetkých členských štátoch EÚ, musí na administratívnych poplatkoch zaplatiť 32 000 EUR (patentová ochrana platná na celom území Spojených štátov stojí 1 850 EUR).

25 členských štátov (všetky štáty Únie okrem Španielska a Talianska) sa rozhodlo, že je nevyhnutné zavedenie spoločnej patentovej ochrany, ktorá bude pre podniky a vynálezcov jednoduchá a cenovo prijateľná. Na základe tejto iniciatívy Európska komisia predstavila dva legislatívne návrhy.

Ochrana patentových práv na území 25 členských štátov bude stáť 680 EUR za patent, čo v porovnaní so súčasným stavom predstavuje významnú úsporu. Vytvorenie prostredia, ktoré stimuluje inováciu - jeden zo základných predpokladov udržateľného hospodárskeho rastu - pritiahne investorov, povzbudí výskumných pracovníkov a posilní jednotný trh.

Komisia navrhuje, aby:

  • bol po udelení patentu vynález automaticky chránený v 25 členských štátoch, čím by sa výrazne znížila administratívna záťaž a náklady spojené s prekladmi.
  • žiadosť o patentovú ochranu (vrátane technickej dokumentácie) mohla byť podaná v ktoromkoľvek jazyku. Musí však byť preložená do jedného z oficiálnych jazykov EPO (angličtina, francúzština, nemčina). Náklady spojené s prekladom sa majiteľovi patentu uhradia.
  • do zavedenia systému automatického prekladu žiadostí sa na preklady do iných jazykov budú vzťahovať prechodné požiadavky.

Komisia predložila svoje legislatívne návrhy Rade a Parlamentu a dúfa, že Španielsko a Taliansko sa v budúcnosti pripoja k tejto iniciatíve.

Viac informácií o problematike patentov v EÚ DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy