Navigācijas ceļš

Eiropas patents pētniecības un inovācijas veicināšanai - 15/04/2011

Roka zīmē elektrisko spuldzi © iStockphoto.com/NicolasLoran

Komisija ierosina vienotu Eiropas patentu. Tas būtu spēkā 25 ES dalībvalstīs un palīdzētu par 80 % samazināt izmaksas, kuras pašreiz sedz uzņēmumi.

Velosipēdi ar servostūri vai piekļuve internetam caur kontaktligzdu — šie ir izgudrojumi Eiropas Savienībā. Tos nevar ne izgatavot, ne izmantot, ne tirgot bez patenta īpašnieka atļaujas. Tādu aizsardzību piešķir patents.

Pašreiz patenta iegūšanas procedūra ir sarežģīta un izmaksā dārgi. Kad Eiropas Patentu iestāde piešķir patentu, tas jāapstiprina katrā dalībvalstī, kur izgudrotājs vēlas saņemt aizsardzību. Papildus administratīvajām formalitātēm, kas jākārto, šī procedūra ir saistīta ar milzīgām izmaksām par tulkošanu. Lai aizsargātu izgudrojumu visā ES, uzņēmumam var nākties šķirties no EUR 32 000, salīdzinot ar vidēji EUR 1850 Amerikas Savienotajās Valstīs.

Divdesmit piecas ES dalībvalstis (visas 27, izņemot Spāniju un Itāliju) ir nolēmušas, ka tas ir par daudz, un grasās izveidot standarta ES patentu — vienkāršu un tādu, ko var atļauties. Tagad šī iniciatīva jau ir ES tiesību akta projekta stadijā.

Saskaņā ar jauno sistēmu patents galu galā izmaksās EUR 680 — krietni mazāk nekā pašlaik. Radot vidi, kas ir daudz labvēlīgāka izgudrojumiem — ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes būtiskai prasībai —, šī sistēma palīdzēs piesaistīt ieguldītājus un pētniekus un atbalstīt vienoto tirgu.

Komisijas priekšlikumi paredz šādas priekšrocības:

  • pēc vienošanās standarta patents automātiski būs spēkā 25 ES dalībvalstīs, tādējādi izvairoties no liekas birokrātijas un būtiskiem tulkošanas izdevumiem;
  • patenta pieteikumus varēs iesniegt jebkurā valodā. Tiem vienmēr vajadzēs tulkojumu kādā no Eiropas Patentu biroja valodām (angļu, franču vai vācu), bet patenta īpašniekam radušās tulkošanas izmaksas tiks atlīdzinātas;
  • kamēr sistēma vēl nepiedāvās automātiskas tulkošanas pakalpojumu, uz papildu tulkojumiem attieksies pagaidu noteikumi.

Šie ES tiesību aktu projekti ir iesniegti ES Padomei un Eiropas Parlamentam izskatīšanai. Komisija cer, ka Spānija un Itālija galu galā nolems piedalīties šajā sistēmā.

Vēl par patentiem Eiropas Savienībā DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites