Navigatsioonitee

Euroopa patent, mis soodustab teadusuuringuid ja innovatsiooni - 15/04/2011

Käsi lambipirni joonistamas © iStockphoto.com/NicolasLoran

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku Euroopa ühtse patendi kohta. See toimib 25 liikmesriigis ning võimaldab vähendada 80% ettevõtete kantavatest tegelikest kuludest.

Juhtimisvõimendiga jalgratas või juurdepääs Internetile elektripistiku kaudu - need leiutised loodi Euroopa Liidus. Need on kaitstud patendiga ning neid ei tohi ilma patendiomaniku loata toota, kasutada ega turustada.

Praegune patenditaotlemise menetlus on keeruline ja kulukas. Pärast Euroopa Patendiameti poolt patendi väljastamist peab selle kinnitama ka iga liikmesriik, kus leiutaja oma leiutisele kaitset soovib. Lisaks haldusformaalustele kaasnevad asjaomase menetlusega ka märkimisväärsed tõlkimiskulud. Selleks et kaitsta leiutist kogu ELis, peab ettevõte maksma kuni 32 000 eurot. Ameerika Ühendriikides maksab see aga näiteks kõigest 1850 eurot.

25 ELi liikmesriiki (kõik peale Hispaania ja Itaalia) on teinud otsuse, et see on liiga suur summa, ning töötavad selle nimel, et luua ühtne ELi patent, mis oleks lihtne ja taskukohane. Euroopa Komisjon esitab patendiga seoses kaks õigusakti ettepanekut.

Uue süsteemi alusel hakkab patent lõpuks maksma 680 eurot, mis on praegusega võrreldes palju vähem. Luues innovatsiooni soodustava keskkonna, mis on jätkusuutliku majanduskasvu seisukohast väga oluline, julgustab süsteem investoreid ja teadlasi ning suurendab Euroopa majandusliku integratsiooni taset.

Komisjoni ettepanekutega nähakse eelkõige ette järgmised meetmed:

  • heakskiidetuna kehtib ühtne patent automaatselt 25 ELi liikmesriigis. See vähendab bürokraatiat ja kulukaid tõlkeid;
  • patenditaotlusi võib teha mis tahes keeles. Need peavad alati olema kättesaadavad ühes Euroopa Patendiameti ametlikus keeles (inglise, prantsuse või saksa) ning sellest tulenevalt hüvitatatakse patendiomanikule kõik tõlkimisega seotud kulud;
  • Kuniks süsteem võimaldab automaatset tõlget, kohaldatakse täiendavate tõlgete suhtes ajutisi eeskirju.

Õigusakti ettepanekud esitatakse nüüd läbivaatamiseks ELi Nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Komisjon loodab, et Hispaania ja Itaalia otsustavad samuti kunagi kavaga liituda.

Lisateave ELi patentide kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad