Διαδρομή πλοήγησης

Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας - 15/04/2011

Ένα χέρι ζωγραφίζει λάμπα © iStockphoto.com/NicolasLoran

Η Επιτροπή προτείνει την καθιέρωση ενιαίου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας χάρη στο οποίο θα μειωθεί κατά 80% το κόστος που επιβαρύνει σήμερα τις επιχειρήσεις.

Εφευρέσεις όπως το ποδήλατο με υδραυλικό τιμόνι ή η σύνδεση με το Διαδίκτυο απλά με ηλεκτρική πρίζα έγιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή οι εφευρέσεις αυτές προστατεύονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν μπορούν να υλοποιηθούν, να χρησιμοποιηθούν ή να διατεθούν στο εμπόριο χωρίς την άδεια του δικαιούχου τους.

Σήμερα η διαδικασία απόκτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι πολύπλοκη και δαπανηρή. Μόλις ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), πρέπει να επικυρωθεί σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο ο εφευρέτης επιθυμεί να προστατευθεί. Εκτός από τις διοικητικές διατυπώσεις, η διαδικασία αυτή συνεπάγεται και σημαντικά έξοδα για μεταφράσεις. Έτσι για να προστατεύσει την εφεύρεσή της σε όλη την Ένωση μια επιχείρηση πρέπει να ξοδέψει έως και 32.000 ευρώ έναντι 1.850 ευρώ που απαιτούνται κατά μέσο όρο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Είκοσι πέντε κράτη μέλη (δηλαδή όλα τα κράτη εκτός από την Ισπανία και την Ιταλία) ανέλαβαν πρωτοβουλία να καθιερώσουν σε όλη την ΕΕ ένα ενιαίο, απλό και οικονομικά προσιτό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Σε συνέχεια αυτής της πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει δύο νομοθετικές προτάσεις.

Με αυτό το νέο σύστημα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας κάθε δίπλωμα θα κοστίζει περίπου 680 ευρώ και θα υπάρξει σημαντική μείωση των εξόδων κατοχύρωσης μιας ευρεσιτεχνίας. Χάρη στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί την καινοτομία, ουσιώδες στοιχείο της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, θα αυξηθεί το ενδιαφέρον επενδυτών και ερευνητών και θα ενισχυθεί η ενιαία αγορά.

Οι προτάσεις της Επιτροπής προβλέπουν ειδικότερα τα παρακάτω μέτρα:

  • το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αμέσως μετά την έκδοσή του, θα επικυρώνεται αυτόματα στα 25 κράτη μέλη. Συνεπώς θα αποφεύγονται οι πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες και τα σημαντικά έξοδα για μεταφράσεις·
  • οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε γλώσσα. Θα πρέπει βεβαίως να μεταφράζονται σε μια από τις γλώσσες του ΕΓΔΕ (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά), αλλά τα έξοδα θα επιστρέφονται στον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας·
  • εν αναμονή ενός συστήματος αυτόματης μετάφρασης, θα ισχύουν προσωρινά κάποιες απαιτήσεις για πρόσθετες μεταφράσεις.

Τα σχέδια των κανονιστικών διατάξεων έχουν διαβιβαστεί στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για εξέταση. Η Επιτροπή ελπίζει ότι η Ισπανία και η Ιταλία θα αποφασίσουν εν καιρώ να υιοθετήσουν το ενιαίο ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην ΕΕ DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι