Cesta

Jednotný evropský patent podpoří výzkum a inovace - 15/04/2011

Ruka kreslící žárovku © iStockphoto.com/NicolasLoran

Komise předložila návrh jednotného evropského patentu. Jeho platnost v 25 členských státech ušetří podnikům 80 % jejich současných nákladů na patentování.

Elektricky asistované jízdní kolo nebo připojení na internet přes zásuvku elektrické sítě: to jsou jen dva z řady vynálezů, které vznikly v Evropské unii. Jelikož jsou chráněny patentem, nemůže je nikdo vyrábět, využívat ani prodávat bez souhlasu držitele tohoto patentu.

Získání patentu je v současnosti velmi složitou a nákladnou záležitostí. Poté, co vám Evropský patentový úřad (EPO) patent udělí, musíte požádat o jeho potvrzení v každém členském státě, v němž chcete mít svůj vynález chráněn. Kromě řady administrativních formalit zahrnuje tento postup i nemalé náklady na zhotovení překladů. Pokud má být patent chráněn v celé Unii, vyšplhají se náklady až na 32 000 eur oproti 1 850 eurům, které držitel patentu v průměru vynaloží v USA.

Dvacet pět členských států (iniciativy se zatím neúčastní Španělsko a Itálie) se rozhodlo v této věci pokročit a zavést v EU jednotný patent, jehož získání nebude ani složité, ani drahé. Evropská komise na základě této iniciativy předložila dva legislativní návrhy, které zavedení jednotného patentu umožní.

V tomto novém systému ochrany duševního vlastnictví bude nakonec jeden patent stát 680 eur, což výrazně sníží náklady na patentování. Vytvořením prostředí příznivého pro inovace (jednoho ze základních předpokladů pro udržitelný hospodářský růst) se podaří přilákat investory a výzkumné pracovníky a upevnit tak jednotný trh.

Ve svých návrzích Komise předkládá především tato opatření:

  • jednotný patent bude v okamžiku svého vystavení automaticky platit v 25 členských státech, čímž odpadne složitá administrativa a náklady na překlady
  • žádost o patent bude možné podat v kterémkoli jazyce. Bude muset být vždy přeložena do jednoho z jazyků, v nichž pracuje EPO (angličtina, francouzština nebo němčina), ale náklady na překlad budou žadateli o patent proplaceny
  • do zavedení systému strojového překladu budou dočasně platit požadavky na dodatečné překlady

Návrhy těchto nařízení byly předloženy Radě a Evropskému parlamentu k projednání. Komise doufá, že Španělsko a Itálie se nakonec rozhodnou k jednotnému evropskému patentu připojit.

Více informací o patentech v EU DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy