Sökväg

En rymdstrategi för EU - 06/04/2011

EU-kommissionen har föreslagit en rymdstrategi för EU som ska ge mer samordnade rymdinvesteringar, högre tillväxt och fler jobb.

Av strategiska och ekonomiska skäl har EU redan egna program för rymdnavigering och jordövervakning, nämligen Egnos, Galileo och det europeiska jordövervakningsprogrammet GMES.

Kommissionen vill nu bygga vidare på de här programmen med en gemensam rymdstrategi DeutschEnglishfrançais , som ska garantera EU:s oberoende och ställning som världsledande inom rymdteknik. För att nå dessa mål måste EU ha egen tillgång till rymden.

Egnos är EU:s första projekt för satellitnavigering och är nu i drift över Europa. Med hjälp av systemet har bland annat flygtrafiken blivit säkrare. Galileo ska förse Europa med ett eget system för satellitnavigering, skilt från det amerikanska GPS-systemet. EU:s system för jordövervakning ska vara färdigt 2014.

Strategisk planering

Vad innebär den föreslagna strategin?

  • Galileo och jordövervakningsprogrammet ska fullföljas, vilket kan leda till en rad nya tjänster för näringslivet, staten och allmänheten.
  • Jordövervakningsprogrammet ska ge oss bättre klimatdata och bidra till ett effektivare klimatarbete.
  • EU ska bli bättre på att övervaka sina hav och gränser och hantera kriser på hemmaplan och i världen.
  • EU ska bygga upp ett system för att skydda sina kommunikationssatelliter och annan viktig rymdinfrastuktur mot solstrålning och krockar med rymdskrot och asteroider.
  • EU ska delta i utforskningen av rymden och ge alla EU-länder tillgång till rymden och den internationella rymdstationen.
  • EU ska utveckla en politik för rymdindustrin tillsammans med Europeiska rymdorganisationen och EU-länderna.
  • EU ska investera mer i rymdforskning och närliggande innovativ teknik.
  • Framstegen inom rymdtekniken kommer att gynna transporter, miljö, säkerhet och försvar, krishantering, humanitärt bistånd och IT.
  • EU ska fortsätta dialogen om rymden med viktiga samarbetspartner som USA och Ryssland och inleda samtal med andra länder som deltar i rymdfärder, t.ex. Kina, för att utnyttja synergieffekter - rymden bör ingå i EU:s utrikespolitik, främst för att hjälpa Afrika.

Tillväxt och jobb

Rymdindustrin bidrar till Europa 2020-strategin för tillväxt och jobb. Bättre telekommunikationer och navigerings- och miljöövervakningssystem hjälper företagen att utveckla nya, innovativa tjänster. Det ska i sin tur ge fler jobb för högutbildade, fler affärsmöjligheter och spinoff-teknik.

De europeiska rymdföretagen har idag en årlig omsättning på 5,4 miljarder euro och sysselsätter 31 000 personer. Europas elva större satellitföretag har 6 000 anställda och en omsättning på 6 miljarder euro per år.

Nästa steg

Kommissionen tänker lägga fram konkreta förslag senare i år, när EU-institutionerna har diskuterat den föreslagna strategin.

Läs mer om EU:s rymdprogram

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar