Navigacijska pot

Vesoljska strategija za Evropo - 06/04/2011

Predlagana vesoljska strategija EU bo spodbudila naložbe, gospodarsko rast in odpiranje novih delovnih mest

Evropska unija je iz strateških in gospodarskih razlogov že razvila svoje navigacijske sisteme in programe opazovanja Zemlje - EGNOS, Galileo in GMES.

Te programe želi zdaj nadgraditi s skupno vesoljsko strategijo DeutschEnglishfrançais , ki naj bi EU zagotovila vodilno vlogo na področju vesoljske tehnologije in neodvisen dostop do vesolja. Za dosego teh ciljev mora EU ohraniti neodvisen dostop do vesolja.

EGNOS je prvi program satelitske navigacije EU. Deluje po vsej Evropi in zagotavlja varnost letalskega prometa. S programom Galileo si bo Evropa zagotovila lastno globalno satelitsko navigacijo, drugačno od storitve GPS, ki so jo razvili v ZDA. Evropski sistem za opazovanje Zemlje, GMES, bo začel delovati leta 2014.

Strateško načrtovanje

Nova strategija predlaga:

  • zaključek priprave programa Galileo in izvajanje sistema GMES ter razvoj številnih novih storitev za podjetja, države in splošno javnost;
  • izboljšanje sistema GMES za natančnejše spremljanje podnebnih sprememb;
  • večje zmogljivosti EU za nadzor morja in meja ter učinkovito ukrepanje v kriznih razmerah v EU in drugod po svetu;
  • vzpostavitev sistema za zaščito komunikacijskih satelitov in drugih pomembnih vesoljskih infrastruktur pred odpadki, asteroidi in sevanjem Sonca;
  • sodelovanje EU pri raziskovanju vesolja in dostop vseh držav EU do vesolja in mednarodne vesoljske postaje;
  • razvoj vesoljske industrijske politike skupaj z Evropsko vesoljsko agencijo in državami EU;
  • nadaljnje naložbe v vesoljske raziskave in s tem povezane inovativne tehnologije;
  • uporabo novih vesoljskih tehnologij pri razvoju prometnih infrastruktur ter na področjih okolja, varnosti in obrambe, kriznega upravljana, humanitarne pomoči ter informacijskih tehnologij;
  • sodelovanje s ključnimi partnerji, Združenimi državami Amerike in Rusijo, ter vzpostavitev dialoga z novimi vesoljskimi velesilami, denimo Kitajsko, za večjo sinergijo - vesolje naj bi postalo sestavni del zunanje politike EU, zlasti v korist Afrike.

Gospodarska rast in zaposlovanje

Vesoljska industrija bistveno prispeva k uspehu strategije za gospodarsko rast in delovna mesta Evropa 2020. Boljši telekomunikacijski in navigacijski sistemi ter sistemi spremljanja okolja pomagajo podjetjem pri razvoju novih in inovativnih storitev ter ustvarjanju visokokvalificiranih delovnih mest, omogočajo več poslovnih priložnosti in s tem razvoj novih tehnologij.

Evropska podjetja na področju vesoljskih dejavnosti dosegajo letni promet v znesku 5,4 milijarde EUR in zaposlujejo 31 000 ljudi. Evropa ima 11 najpomembnejših satelitskih operaterjev s 6 000 zaposlenimi in letnim prometom 6 milijard EUR.

Kaj sledi

Komisija bo konkretnejši predlog pripravila v drugi polovici leta 2011 po razpravi o predlagani strategiji.

Več o evropskih vesoljskih programih

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave