Navigačný riadok

Vesmírna stratégia pre Európu - 06/04/2011

Navrhovaná stratégia EÚ v oblasti kozmického priestoru povedie k lepšej koordinácii investícií, čo podporí rast a zamestnanosť.

Strategické a hospodárske dôvody viedli EÚ k začatiu vlastných programov satelitnej navigácie a pozorovania Zeme. Sú to EGNOS, Galileo a GMES (Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť).

Komisia chce na výsledkoch týchto programov postaviť spoločnú stratégiu v oblasti kozmického priestoru DeutschEnglishfrançais , ktorej cieľom je zabezpečiť EÚ nezávislosť a pozíciu globálneho lídra na poli vesmírnych technológií. Na dosiahnutie tohto zámeru si EÚ potrebuje zachovať nezávislý prístup do vesmíru.

EGNOS, prvý európsky projekt satelitnej navigácie, v súčasnosti funguje nad Európou a poskytuje služby, ktoré napríklad zvyšujú bezpečnosť leteckej dopravy. Galileo zabezpečí Európe vlastný systém satelitnej navigácie, oddelený od GPS, ktorý prevádzkuje USA. Systém pozorovania Zeme (GMES) bude dokončený v roku 2014.

Strategické plánovanie

V novej stratégii sa navrhuje:

  • dokončiť systém Galileo, zaviesť systém GMES a vyvíjať široké spektrum nových služieb pre podniky, verejnú správu a občanov;
  • zlepšiť systém GMES, aby presnejšie monitoroval zmeny klímy;
  • zvýšiť schopnosť EÚ monitorovať svoje moria i hranice a efektívnejšie reagovať na krízové situácie v EÚ i mimo nej;
  • vytvoriť systém na ochranu komunikačných satelitov a inej kritickej kozmickej infraštruktúry pred vesmírnym odpadom, asteroidmi a solárnym žiarením;
  • zapojiť EÚ do prieskumu vesmíru a zabezpečiť všetkým členským štátom EÚ prístup do kozmu a možnosť využívať medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS);
  • pripraviť vesmírnu priemyselnú politiku v úzkej spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou a členskými štátmi;
  • viac investovať do vesmírneho výskumu a súvisiacich inovatívnych technológií;
  • využívať pokrok v oblasti vesmírnych technológií na zlepšovanie dopravy, životného prostredia, bezpečnosti, obrany, krízového riadenia, humanitárnej pomoci a informačných technológií.
  • pokračovať v dialógu o kozmickom priestore s kľúčovými partnermi, t. j. USA a Rusko, a začať rokovania s ďalšími krajinami s vesmírnym programom, ako je Čína, v záujme dosiahnutia ďalších synergií. Kozmický priestor by sa mal stať neoddeliteľnou súčasťou vonkajšej politiky EÚ, najmä pokiaľ ide o pomoc Afrike.

Tvorba hospodárskeho rastu a pracovných miest

Kozmický priemysel priamo prispieva k plneniu stratégie Únie Európa 2020 pre zamestnanosť a rast. Lepšie telekomunikačné, navigačné a monitorovacie systémy pomáhajú spoločnostiam vyvíjať nové, inovatívne služby a prispievajú k tvorbe vysokokvalifikovaných pracovných miest, väčšieho počtu podnikateľských príležitostí a prielomových technológií.

Európski dodávatelia vesmírnych technológií a výrobkov dosahujú v súčasnosti ročný obrat 5,4 mld. EUR a poskytujú 31 000 pracovných miest. 11 hlavných satelitných operátorov v Európe zamestnáva 6 000 pracovníkov a dosahuje obrat 6 mld. EUR ročne.

Ďalšie kroky

Komisia zhodnotí konkrétne návrhy v priebehu roka 2011 po diskusii o navrhovanej stratégii.

Viac o programoch EÚ v oblasti kozmu

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy