Ścieżka nawigacji

Europejska strategia w zakresie przestrzeni kosmicznej - 06/04/2011

Nowa unijna strategia umożliwi koordynację inwestycji, pobudzi wzrost gospodarczy i pozwoli stworzyć więcej miejsc pracy.

Z powodów strategicznych i gospodarczych UE opracowała swoje własne programy nawigacji satelitarnej i obserwacji Ziemi. Są to EGNOS, Galileo oraz GMES (globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa).

Komisja pragnie w oparciu o te programy stworzyć wspólną strategię w zakresie przestrzeni kosmicznej DeutschEnglishfrançais , której celem będzie zapewnienie UE niezależności oraz utrzymanie wiodącej pozycji w dziedzinie technologii kosmicznych. Aby osiągnąć te cele, UE musi utrzymać niezależny dostęp do przestrzeni kosmicznej.

EGNOS, który był pierwszym programem UE w dziedzinie nawigacji satelitarnej, działa już w całej Europie. Jeden z jego serwisów przyczynia się między innymi do podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Europejski system nawigacji satelitarnej Galileo będzie niezależny od amerykańskiego systemu GPS. Unijny system obserwacji Ziemi, GMES, będzie gotowy w 2014 roku.

Plany

Nowa strategia przewiduje:

  • ukończenie prac nad programem Galileo i wdrożenie systemu GMES oraz stworzenie nowych usług dla firm, władz państwowych i ogółu społeczeństwa
  • udoskonalenie programu GMES, aby umożliwić dokładniejsze monitorowanie zmian klimatu
  • zwiększenie zdolności UE do monitorowania mórz i granic oraz skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych w UE i na świecie
  • ustanowienie systemu chroniącego satelitów komunikacyjnych i inne kluczowe elementy infrastruktury kosmicznej przed śmieciami kosmicznymi, asteroidami i promieniowaniem słonecznym
  • udział UE w badaniach przestrzeni kosmicznej oraz zapewnienie wszystkim krajom UE dostępu do przestrzeni kosmicznej oraz do międzynarodowej stacji kosmicznej
  • opracowanie polityki przemysłowej dotyczącej sektora przestrzeni kosmicznej we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i krajami UE
  • zwiększenie nakładów na badania przestrzeni kosmicznej i inne związane z nimi innowacyjne technologie
  • wykorzystywanie technologii kosmicznych w dziedzinie transportu, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i obrony, zarządzania kryzysowego, pomocy humanitarnej oraz technologii informacyjnych.
  • kontynuacja dialogu z najważniejszymi partnerami - USA i Rosją - oraz nawiązanie rozmów z innymi krajami zaangażowanymi w badania przestrzeni kosmicznej, takich jak Chiny. Przestrzeń kosmiczna powinna być integralną częścią polityki zewnętrznej UE, zwłaszcza jeżeli chodzi o pomoc dla Afryki.

Wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy

Sektor przestrzeni kosmicznej bezpośrednio przyczynia się do realizacji unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Europa 2020. Postępy w dziedzinie telekomunikacji, nawigacji satelitarnej czy monitorowania środowiska pozwolą firmom tworzyć innowacyjne usługi, dzięki czemu powstaną miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji, pojawią się nowe możliwości dla biznesu oraz nowe zastosowania istniejących technologii.

Roczne obroty europejskich producentów technologii kosmicznych wynoszą aktualnie 5,4 mld euro. Zatrudniają oni 31 tys. pracowników. 11 najważniejszych operatorów satelitarnych w Europie zatrudnia 6 tys. osób, a ich roczne obroty wynoszą 6 mld euro.

Kolejne etapy

Komisja przedstawi konkretne propozycje jeszcze w 2011 roku, po dokładnym przedyskutowaniu proponowanej strategii.

Więcej na temat unijnych programów w dziedzinie przestrzeni kosmicznej

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki