Navigācijas ceļš

Kosmosa stratēģija Eiropai - 06/04/2011

Ierosināta ES kosmosa stratēģija, kas palīdzēs koordinēt ieguldījumus, stimulēt izaugsmi un radīt darbavietas.

ES jau ir pašai savas satelītnavigācijas un Zemes novērošanas programmas — EGNOS, "Galileo" un GMES (globālā vides un drošības novērošana) —, kas tika izveidotas stratēģisku un ekonomisku apsvērumu dēļ.

Komisija vēlas turpināt iesākto, pieņemot kopēju kosmosa stratēģiju DeutschEnglishfrançais , kas palīdzētu nostiprināt ES autonomiju un vadošās pozīcijas kosmosa tehnoloģiju jomā. Lai sasniegtu šos mērķus, ES vajadzīga neatkarīga piekļuve izplatījumam.

Sistēma EGNOS, kas bija ES pirmais solis šajā virzienā, tagad darbojas visā Eiropā un piedāvā pakalpojumus, kas uzlabo gaisa satiksmes drošību. "Galileo" savukārt sagādās Eiropai pašai savu globālās satelītnavigācijas dienestu, kas būs neatkarīgs no ASV piederošās GPS sistēmas. Zemes novērošanas sistēma GMES sāks darboties 2014. gadā.

Stratēģiskā plānošana

Jaunajā stratēģijā ierosināts:

  • pabeigt sistēmu "Galileo", lietot GMES un izveidot jaunu pakalpojumu klāstu uzņēmumiem, valdībām un plašai sabiedrībai,
  • uzlabot GMES sistēmu, lai varētu precīzāk novērot klimata pārmaiņas,
  • uzlabot ES iespējas pārraudzīt jūras un robežas, kā arī efektīvi reaģēt uz krīzes situācijām gan ES, gan citur pasaulē,
  • izveidot sistēmu, kas no kosmosa atkritumiem, meteorītiem un saules radiācijas pasargātu komunikāciju satelītus un citu būtiski svarīgu kosmosa infrastruktūru,
  • ciešāk iesaistīties kosmosa izpētē un nodrošināt visām ES valstīm iespēju piekļūt kosmosam un starptautiskajai kosmosa stacijai,
  • sadarbībā ar Eiropas Kosmosa aģentūru un ES dalībvalstīm izstrādāt kosmosa rūpniecības politiku,
  • ieguldīt vairāk līdzekļu kosmosa izpētē un ar to saistītajās inovatīvajās tehnoloģijās,
  • izmantot kosmosa tehnoloģiju priekšrocības arī transporta, vides, drošības un aizsardzības nozarē, kā arī krīžu pārvaldībā, humānajā palīdzībā un informācijas tehnoloģijās,
  • iesaistīties dialogā par kosmosa jautājumiem ar nozīmīgākajiem partneriem ASV un Krieviju un sākt pārrunas ar jaunajām kosmosa izpētes valstīm (piemēram, Ķīnu), lai labāk sadarbotos šajā jomā, — kosmosa izpētei jākļūst par ES ārpolitikas nozīmīgu aspektu, kas dotu labumu arī Āfrikas valstīm.

Ekonomikas izaugsme un nodarbinātība

Kosmosa rūpniecība papildina ES izaugsmes un darbavietu stratēģiju "Eiropa 2020". Labākas telekomunikāciju, navigācijas un vides novērošanas sistēmas palīdzēs uzņēmumiem izstrādāt inovatīvus pakalpojumus, radot augsti kvalificētas darbavietas, vairāk biznesa iespēju un attīstot modernās tehnoloģijas.

Eiropas kosmosa rūpniecībā gada apgrozījums pašlaik ir 5,4 miljardi eiro, tajā strādā 31 tūkstotis cilvēku. Eiropas 11 lielākie satelītu operatori nodarbina 6000 cilvēku, un viņu apgrozījums ir 6 miljardi eiro gadā.

Un turpmāk?

Kad ierosinātā stratēģija būs apspriesta, Komisija 2011. gada gaitā izskatīs konkrētus priekšlikumus.

Vairāk par ES kosmosa programmām

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites