Naršymo kelias

Europos kosmoso strategija - 06/04/2011

Siūloma ES kosmoso strategija padėtų geriau koordinuoti investicijas, skatintų ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

Europos Sąjunga dėl strateginių ir ekonominių priežasčių jau turi nuosavas kosminės navigacijos ir Žemės stebėjimo programas EGNOS, "Galileo" ir GMES (Pasaulinė aplinkos ir saugumo stebėsenos sistema).

Remdamasi šiomis programomis Europos Komisija siūlo bendrą kosmoso strategiją DeutschEnglishfrançais , kuria siekiama užtikrinti ES nepriklausomybę ir kosminių technologijų srities pasaulio lyderės pozicijas. Kad pasiektų šiuos tikslus, ES turi išsaugoti galimybę savarankiškai veikti kosmose.

Sistema EGNOS - pirmasis ES žingsnis palydovinės navigacijos srityje - dabar veikia visoje Europoje. Ši sistema, be kita ko, padeda užtikrinti skrydžių saugą. Pagal programą "Galileo" Europoje bus teikiamos pasaulinės palydovinės navigacijos paslaugos, kurios nepriklausys nuo JAV sistemos GPS. ES Žemės stebėjimo sistema GMES bus baigta rengti 2014 m.

Strateginis planavimas

Naujoje strategijoje siūloma:

  • baigti projektą "Galileo", įgyvendinti GMES ir pasiūlyti įmonėms, vyriausybėms ir visuomenei naujų paslaugų,
  • tobulinti GMES, kad būtų galima kruopščiau stebėti klimato kaitą,
  • didinti ES pajėgumą stebėti savo jūras bei sienas ir veiksmingai reaguoti į Europos Sąjungoje ar kur kitur pasaulyje vykstančias krizes,
  • sukurti ryšių palydovų ir kitos itin svarbios kosmoso infrastruktūros apsaugos nuo kosminių šiukšlių, asteroidų ir saulės radiacijos sistemą,
  • įtraukti ES į kosmoso tyrinėjimus ir suteikti visoms ES šalims galimybę veikti kosmose ir dalyvauti su tarptautine kosmine stotimi susijusioje veikloje,
  • drauge su Europos kosmoso agentūra ir ES šalimis formuoti kosmoso pramonės politiką,
  • daugiau investuoti į kosmoso tyrimus ir tokiems tyrimams atlikti reikalingas novatoriškas technologijas,
  • kosminių technologijų srities laimėjimais naudotis transporto, aplinkos, saugumo ir gynybos, krizių valdymo, humanitarinės pagalbos bei informacinių technologijų sektoriuose,
  • tęsti dialogą kosmoso tema su svarbiausiomis partnerėmis Jungtinėmis Amerikos Valstijomis bei Rusija ir užmegzti dialogą su kitomis kosminėje erdvėje veiklą vykdančiomis šalimis, pavyzdžiui, Kinija, kad kartu veikiant būtų gaunama daugiau naudos. Kosmoso klausimai turėtų būti integruoti į ES išorės politiką, visų pirma siekiant padėti Afrikai.

Ekonomikos augimas ir darbo vietos

Kosmoso pramonė tiesiogiai prisideda prie ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos "Europa 2020" įgyvendinimo. Naudodamosi geresnėmis telekomunikacijomis, navigacijos ir aplinkos stebėjimo sistemomis įmonės galės teikti naujų, novatoriškų paslaugų. Dėl to bus kuriamos darbo vietos, kuriose reikės aukštos kvalifikacijos, atsivers daugiau verslo ir technologijų naujovių galimybių.

Europos kosmoso pramonės įmonių metinė apyvarta šiuo metu siekia 5,4 mlrd. eurų, jose dirba 31 000 darbuotojų. Vienuolikai pagrindinių Europos palydovinio ryšio operatorių dirba 6 000 žmonių, o jų apyvarta - 6 mlrd. eurų per metus.

Tolesni veiksmai

Kai siūloma strategija bus apsvarstyta, vėliau šiais metais Komisija rengs konkrečius pasiūlymus.

Daugiau apie ES kosmoso programas

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos