Navigointipolku

EU:n avaruusstrategia - 06/04/2011

EU:n uuden avaruusstrategian keskeisenä tavoitteena on parantaa toiminnan koordinointia sekä edistää kasvua ja työllisyyttä.

EU:lla on strategisista ja taloudellisista syistä omat satelliittinavigointi- ja maanhavainnointiohjelmansa - EGNOS, Galileo ja GMES.

Näiden ohjelmien perustalle ollaan luomassa EU:n uutta yhteistä avaruusstrategiaa DeutschEnglishfrançais , jonka tavoitteena on varmistaa, että EU voi toimia avaruusalalla itsenäisesti ja kuulua alan johtaviin suurvaltoihin. Tämän vuoksi EU:n on pidettävä huolta siitä, että sillä on itsenäinen pääsy avaruuteen.

EGNOS on EU:n ensimmäinen satelliittinavigointijärjestelmä. Se on nyt käytössä Euroopassa ja siihen kuuluu myös lentoliikenteen turvallisuutta lisäävä palvelu. Galileo-järjestelmä puolestaan tarjoaa Euroopalle oman maailmanlaajuisen satelliittinavigointipalvelun, joka ei ole riippuvainen Yhdysvaltojen GPS-järjestelmästä. EU:n maanhavainnointijärjestelmä GMES valmistuu vuonna 2014.

Strateginen suunnittelu

Uudessa strategiassa esitetään seuraavia toimia:

  • Galileo-järjestelmä saatetaan valmiiksi, GMES-järjestelmä pannaan täytäntöön ja kehitetään uusia palveluita hyödyttämään liikeyrityksiä, viranomaisia ja tavallisia kansalaisia
  • parannetaan GMES-järjestelmää siten, että sen avulla voidaan tarkemmin seurata ilmastonmuutosta
  • lisätään EU:n valmiuksia valvoa merialueitaan ja rajojaan sekä parannetaan sen kykyä antaa kriisiapua sekä EU:ssa että muualla maailmassa
  • luodaan järjestelmä, jolla suojellaan viestintäsatelliitteja ja muuta tärkeää avaruusinfrastruktuuria avaruusromulta, asteroideilta ja auringonsäteilyltä
  • huolehditaan siitä, että EU voi osallistua avaruustutkimukseen ja kaikilla EU-mailla on pääsy avaruuteen ja ESA:n kansainvälisen avaruusaseman toimintaan
  • kehitetään avaruusteollisuuspolitiikkaa yhdessä Euroopan avaruusjärjestön (ESA) ja EU-maiden kanssa
  • lisätään investointeja avaruustutkimukseen ja siihen liittyvään innovatiiviseen teknologiaan
  • hyödynnetään uusia avaruusteknologioita liikenteen, ympäristön, turvallisuuden ja puolustuksen, kriisinhallinnan, humanitaarisen avun sekä informaatioteknologian alojen toimissa.
  • jatketaan avaruusalan vuoropuhelua Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa ja aloitetaan keskustelut muiden alalla toimivien maiden kuten Kiinan kanssa, jotta voidaan saavuttaa suurempia synergiaetuja - avaruusalasta olisi tultava EU:n ulkopolitiikan kiinteä osa, joka hyödyttäisi etenkin Afrikkaa.

Talouskasvu ja työllisyys

Avaruusteollisuus edistää EU:n Eurooppa 2020 -strategian mukaista kasvua ja työllisyyttä. Televiestinnän, satelliittinavigoinnin ja ympäristönvalvontajärjestelmien avulla yritykset voivat kehittää uusia innovatiivisia palveluita ja luoda korkeaa koulutusta edellyttäviä työpaikkoja, lisää liiketoimintamahdollisuuksia ja spin-off-teknologiaa.

Euroopan avaruusteollisuuden vuotuinen liikevaihto on 5,4 miljardia euroa, ja se työllistää 31 000 henkeä. Euroopan 11 tärkeimmän satelliittioperaattorin vuotuinen liikevaihto on puolestaan 6 miljardia euroa, ja ne työllistävät yhteensä 6 000 henkeä.

Jatkotoimet

Nyt ehdotetusta uudesta strategiasta käytävän keskustelun jälkeen komissio laatii myöhemmin tämän vuoden aikana konkreettisia ehdotuksia jatkotoimiksi.

Lisätietoa EU:n avaruusohjelmista

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä