Navigatsioonitee

Euroopa kosmosestrateegia - 06/04/2011

ELi kavandatav kosmosestrateegia võimaldaks koordineeritumaid investeeringuid ning looks majanduskasvu ja töökohti.

ELil on juba olemas oma kosmosenavigatsiooni ja Maa seire programmid EGNOS, Galileo ja GMES (ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire), millel on strateegilised ja majanduslikud eesmärgid.

Komisjon soovib neile programmidele tuginedes luua ühise kosmosestrateegia DeutschEnglishfrançais , mille eesmärk on kindlustada ELi sõltumatus ja juhtiv seisund kosmosetehnoloogia valdkonnas. Oma eesmärkide saavutamiseks peab EL säilitama iseseisva juurdepääsu kosmosele.

EGNOS on ELi esimene samm satelliitnavigatsiooni alal, mis toimib praegu Euroopas, pakkudes teenust ohutuks lennuliikluseks. Galileo annab Euroopale oma globaalse satelliitnavigatsiooni süsteemi, mis on erinev USA GPSist. ELi Maa seire süsteem GMES saab valmis 2014. aastal.

Strateegiline kavandamine

Uue strateegiaga kavandatakse järgmist:

  • viia lõpule programm Galileo, rakendada GMES ning töötada välja mitmeid uusi teenuseid ettevõtetele, valitsustele ja üldsusele
  • parendada programmi GMES, et jälgida kliimamuutust täpsemalt
  • suurendada ELi suutlikkust jälgida oma meresid ja piire ning reageerida tõhusalt kriisidele ELis ja mujal
  • luua süsteem, et kaitsta sidesatelliite ja muid kosmoseaparaate kosmoseprügi, asteroidide ja päikesekiirguse eest
  • kaasata EL kosmoseavastamisesse ning tagada kõigile ELi liikmesriikidele juurdepääs kosmosele ja rahvusvahelisele kosmosejaamale
  • koostada kosmosetööstuse poliitika koostöös Euroopa Kosmoseagentuuri ja ELi liikmesriikidega
  • investeerida rohkem kosmoseuuringutesse ja sellega seotud innovaatilistesse tehnoloogiatesse
  • kasutada kosmosetehnoloogia eeliseid transpordi, keskkonna, turvalisuse ja julgeoleku, kriiside haldamise, humanitaarabi andmise ning infotehnoloogia hüvanguks
  • pidada kosmosealast dialoogi peamiste partnerite, s.o USA ja Venemaaga ning algatada suurema sünergia loomiseks arutelu muude kosmost hõlvavate riikidega, nagu Hiina. Kosmose temaatika peab saama osaks ELi välispoliitikast, konkreetselt seoses kasulikkusega Aafrikale

Majanduskasv ja töökohtade loomine

Kosmosetööstus annab otsese panuse ELi majanduskasvu ja töökohtade loomise strateegiasse Euroopa 2020. Paremad telekommunikatsiooni, navigeerimis- ja keskkonnaseire süsteemid aitavad ettevõtetel töötada välja uusi innovaatilisi seadmeid ning luua oskusi vajavaid töökohti, rohkem ärivõimalusi ning kõrvaltehnoloogiaid.

Euroopa kosmosetööstuse praegune aastakäive on 5,4 miljardit eurot ning seal töötab 31 000 inimest. Euroopa 11 suuremat satelliitoperaatorit annavad tööd 6000 inimesele ning nende käive on aastas 6 miljardit eurot.

Järgmised sammud

Komisjon kaalub järgmisi konkreetseid ettepanekuid 2011. aastal - pärast seda, kui strateegiat on arutatud.

Täiendavalt ELi kosmoseprogrammide kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad